Giuseppina berättar om kraften i att hitta sig själv
2021-05-04
Vägledd meditation för avslappning och självkännedom
2021-08-27

Reiki Ryoho är inte energimedicin därför att energimedicin innebär att det finns en form eller en struktur du arbetar efter för att bli frisk. Reiki Ryoho har inte det utan ett holistiskt sätt att skapa andlig hälsa. Energimedicin är tex akupunktur som utförs efter ett visst mönster för att återfå hälsa det är också tron på chakran eftersom chakra är ett trossystem en struktur att navigera efter. Effekterna av Reiki Ryoho är inte något du kan stoppa in i en form och säga: Gör så här så blir det bra. Andlig hälsa och holistisk medicin är mycket större och effektivare än så, den arbetar i mycket perspektiv där den enskilda individen är en viktig del i den egna hälsan.

I den japanska Reiki Ryoho finns ingen struktur för att återfår hälsa och balans i den klassiska japanska Reikin kombineras ett holistiskt synsätt med energimedicin. Det är lite väst och och mycket öst i den klassiska japanska Reikin.

Vi människor påverkas väldigt olika av våra livsupplevelser. Det går inte att jämföra den ena till den andra. Vi är sårbara på väldigt olika sätt. Vår motståndskraft är olika och hur vi hanterar svåra upplevelser i livet är också olika. En del människor kan med lätthet prata och kommunicera kring sina upplevelser och andra kan inte uttrycka sig alls. En del människor kan lättare uppleva positiva känslor, de har lättare för att uppskatta olika saker och de förstår och ser sina medmänniskor. Somliga har bra självförtroende och en hög självkänsla andra har en låg. En del människor kan hantera och se en mening och lära av svårigheter de möter andra kan det inte.

Vi uppskattar och har olika förväntningar på vad som är positivt och bra i livet.

Vi är olika

Den andliga hälsan börjar med att du har frid i sinnet när du har frid i sinnet så kommer kroppen att börja läka. Men vad frid i sinnet innebär för dig vet bara du själv. Det är därför jag gillar Reiki Ryoho så mycket för metoden lär mig att lyssna på mig själv. Det är därför det blir en andlig hälsa, därför att andlighet är en daglig praktik du behöver ha för att må bra. Det positiva, det lyckliga det som gör dig och mig glada och nöjda är inget som kommer automatiskt det är något vi behöver öva på varje dag.

Kroppen är en helhet

Det är viktigt för vår andliga hälsa att vi ser kroppen som en helhet tillsammans med psyket. Vi behöver förstå hur psyket (mind) hänger samman med kroppen (body) Reikimetoderna jag arbetar med är för Body & Mind eller psyke och kropp. I Sverige kallar vi det för en psykosomatisk helhet. Många av kroppens friska och sjuka funktioner är knutna till våra psykiska och fysiska funktioner. I Sverige pratar vi om folksjukdomar som kan vara somatiska (fysiska) sjukdomar eller psykiska sjukdomar. Folksjukdomar påverkar samhällets funktioner och ekonomi eftersom människors arbetsförmåga påverkas och behovet av hälso- och sjukvård ökar.

Enligt folkhälsomyndigheten är somatiska folksjukdomar bland annat:

  • sjukdomar i hjärta och blodkärl (exempelvis hjärtinfarkt och stroke)
  • vissa cancersjukdomar (såsom cancer i bröst, prostata, tjock- och ändtarm)
  • diabetes.

Men även psykisk ohälsa anses idag vara en folksjukdom med diagnoser som depression, ångest och stressyndrom. Dessa ökar och sjukskrivningarna ökar.

Många folksjukdomar kan undvikas genom olika beteendeförändringar som du själv kan göra. Det är där som Reiki Ryoho kan hjälpa dig. Min erfarenhet är dock att kombinationen kan vara utmärkt både vård, samtal och egenbehandling med Reiki. På Reikipodden kan du lyssna till människor berättelser där de fått förändringar i sin andliga hälsa.

Ögonblicket när du sitter där och dricker en kopp te eller kaffe och bara njuter

Var kommer då den andliga hälsan in?

Går du till en läkare kan denne ge dig medicin och hjälp för att laga den fysiska kroppen. Du kan få operation, fysioterapi eller medicin. Har du en psykisk ohälsa kan du behöva gå till psykiatrin och kanske få antidepressivt du behöver kanske tala med en psykolog eller kbt-terapeut. Så frågan är då vad du själv kan påverka? Enligt ett holistiskt synsätt är det många faktorer som påverkar att du är den du är. WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. En djupare definition kan du finna i Reiki Ryoho där du får kontakt med dig själv och expanderar din medvetenhet om dig själv som gör att du ser livet i andra perspektiv än bara psykiskt och fysiskt.

Vägen tillbaka för att hitta sin hälsa både psykiskt och fysiskt kan vara en kort väg eller lång väg. Det viktiga är att du dagligen gör det du kan för att skapa de förändringar du själv kan påverka i ditt liv. Att gå i samma hjulspår kommer inte att ta dig framåt det är små steg till förändring.

Min erfarenhet är när man ger sig själv Reiki Ryoho så börjar människor att lyssna på sig själva. Det är som att skala en lök där du steg för steg blir medveten om vad som ligger och skaver i ditt energisystem. Desto mer du lär känna dig själv så kommer också en frigörelse och inre känsla av frihet. Vi kan aldrig lägga något bakom oss eller förändra beteende mönster om vi inte först blir medvetna om dem. Reiki Ryoho erbjuder många olika metoder för att bli medveten och genom medvetenhet också veta hur du vill gå vidare i ditt liv.

Andlig hälsa är en inre känsla som ingen kan dela med dig. Du kan fortfarande vara svårt sjuk i den fysiska kroppen och ändå uppleva en andlig hälsa. Vi skapar det genom att förstå och hantera vår egen plats i tillvaron. Vi skapar en inre känsla av sammanhang, mening och riktning i livet som påverkar oss själva och de vi är. En andlig hälsa är att dagligen skapa tillhörighet där du kan få kraft och styrka jag brukar definiera det som att leva i ett kosmiskt flöde. Det vi framför allt upplever är balans och harmoni.

De Reikimetoder jag erbjuder kan alla hjälpa dig att få en andlig hälsa genom att börja uppmärksamma dig själv och din omgivning dagligen med nya förhållningssätt.

Då är du delaktig i ditt liv förutom vad samhället för övrigt kan erbjuda dig.

Vill du lära dig Reiki Ryoho är du välkommen att kontakta mig

Solkarina Sinnligkunskap®

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nio + 7 =