Reiji ho en metod för att låta den andliga energin guida och leda

Förbered dig själv och rummet för att ge en Reikibehandling
2021-11-02
Stråla Reiki från ögonen
2021-11-03
Visa alla

Reiji ho en metod för att låta den andliga energin guida och leda

Reiji betyder att man låter Reikienergin guida till den plats på kroppen Reiki bäst behövs. Ho betyder metod för att göra det. Reiji ho är alltså en metod för att låta Reikienergin guida till det området där man behöver Reiki bäst. Många elever som ger Reiki efter positionerna upplever efter ett tag att de får lust att lägga händerna någon annanstans.  Då börjar man utöva Reiji ho. Eftersom Reiki prioritets läker så dras Reikienergin dit där den behövs som mest. Det är därför som man inte får effekt när man vill ge Reiki till en migrän därför att det kanske finns en magkatarr som är viktigare just nu. Att komma tillrätta med problem är som att skala en lök man får ta lager på lager och det är inte vi som bestämmer i vilken ordning det tas utan det handlar om samma väg tillbaka. Det är därför Reiki prioritets läker för vi drar Reiki dit den behövs som mest i kroppen, det kan då handla om vitala och livsavgörande organ t.ex. för överlevnad. Inte det vi själva tycker är viktigt.

Ibland när jag ger Reiki börjar jag ge Reiki vid huvudpositionerna och sedan blir det automatiskt att jag gör Reiji ho och följer min egen intuitiva känsla för var jag ska lägga händerna. Man kan alltså lära sig att känna var kroppen behöver Reiki på det sättet.

Du kan också när du börjar ge Reiki hålla händerna ovanför kroppen en stund. Då kommer du så småningom att känna hur dina händer dras mot något speciellt ställe där du då får lust att lägga dina händer. Arbetar man intuitivt på det här sättet så kan en Reikisession gå snabbt den behöver inte ta en hel timme eller mer. Man kan på 15-20 minuter ge Reiki till de akuta områdena. När vi ger Reiki enligt positionerna blir det som en rundsmörjning.

På varje position som vi ger Reiki får det området där våra händer ligger automatiskt Reiki. Samtidigt dras Reikin dit i kroppen där den bäst behövs. Så det blir dubbla effekter kan man säga av en helkroppsReiki på 60-90 minuter.

Vill man behandla ett bestämt problem så är Reiji ho effektivt. Börja med att ta fram ett mål tillsammans med klienten, t.ex. dåligt självförtroende.

Gör sen så här:

Placera händerna i Gassho och starta upp Reiki. Be att få ge Reiki till det området i kroppen på klienten där deras dåliga självförtroende sitter. Sedan placerar du händerna 30-50 centimeter ovanför klientens huvud och går sedan med dina Reikihänder och känner ovanför kroppen hela vägen ned till fötterna. Ha avsikten klar att du vill hitta den plats där deras dåliga självförtroende sitter. När dina händer dragits till ett område så låter du dem ligga där tills du känner att det är klart. Var öppen för det samtal du kommer att få med klienten och summera även sessionen tillsammans. Den här metoden är väldigt effektiv att använda på sig själv också och något problem du upplever du har.

Bli inte förvånad om det finns något minne eller någon erfarenhet hos klienten inbäddad i det område där du lägger dina händer. När det känns klart kan du göra samma igen för att se om det finns fler områden som deras dåliga självförtroende gömt sig på eller om det känns klart. Då kan du om du har tid över bara lägga händerna och hålla om huvudpositionerna en stund och om fötterna innan du avslutar. Det är bra att hålla i fötterna, det är ett snabbt sätt att balansera upp kroppen då människor ofta är i huvudet när man tänker mycket.

När vi rör vid fötterna dras överskottsenergi från huvudet ned genom hela kroppen till fötterna och man känner sig då balanserad. Det kan man känna efter en Reikibehandling för man känner sig lite tyngre och fötterna står stadigt på golvet.

När vi sitter och ger Reiki kan vi ibland önska att vi hade ytterligare en hand för vi får för oss att vi vill lägga händerna på något speciellt ställe på kroppen. Det kan vara som om knäna också ropar på oss fast vi sitter och håller på huvudet. Då brukar jag tänka mig att jag göra mina ögon mjuka och sedan tänker jag mig att jag sänder strålar av Reiki genom mina ögon till knäna.

Det har hänt att klienten blivit förvirrad och börjat fundera var jag egentligen har mina händer då de upplever mina händer lite överallt. En gång såg jag en stor ängel som ställde sig och höll om fötterna på klienten. Då tittade denna upp och sa att han var tvungen att se om det stod någon vid fötterna för det kändes så. Anledningen till att vi gärna vill lägga händerna på fler ställen när vi ger Reiki är troligtvis för att vi intuitivt känner vart Reikin dras. När den dras till andra ställen än där vi har händerna då kan vi få kontakt med det området.

En till fördel med Reijiho var en kvinna jag behandlade en gång som jag inte upplevde någon större kontakt med. Då började jag istället känna in var jag skulle lägga mina händer. Plötsligt fick jag kontakt med ett område bakom hälen där det satt som en liten förhårdnad. När jag la handen om platsen så började klienten gråta. Du har hittat min hemlighet sa hon och sedan berättade hon att hon brukade lägga jobbiga saker just bakom hälen. Jag har en liten ask jag gömt där sa hon som jag lägger det i. Efter det så förstod hon vikten av att inte samla det i en ask utan istället börja öppna asken och bearbeta det som fanns däri.

Om jag inte hade litat på min intuition den gången och gjort Reiji ho så hade jag inte kunnat hjälpa kvinnan att öppna upp sig så totalt.

Jag kom själv i kontakt med Reiji ho år 2000 när jag lärde mig de Japanska teknikerna i Reiki. För i väst och med positionerna så arbetar vi på ett västligt sätt med Reiki.

I Japan arbetade man uteslutande med att ”känna in” var man skulle lägga händerna. De arbetade med många tekniker som strykningar, knacka, sända Reiki med ögonen osv. Medan vi i väst gör någon sorts hel besiktning under en behandling från huvud till tå.

Båda metoderna är lika sköna och bra, Reiji ho eller positionerna. När jag arbetade med kvinnan som lagt hemligheten i hälen så var det strax efter jag lärt mig Reiki, så Reiji ho fanns inte i mitt medvetande då. Det är nu sedan år 2000 som tekniken fått ett eget namn. Faktum är att det finns många liknelser mellan shamansk healing och tekniken.

Jag har också märkt att många så kallade shamanska tekniker fungerar utmärkt på Reiki. Har du väl Reikiflödet igång kan du använda vilka tekniker som helst som komplement om du vill. Där kan jag se en fördel med att man lär sig olika tekniker och jag brukar rekommendera både sinnlig beröringsterapi, Reiki-massage, och den avancerade kirurgin i kombination med Reiki 1 och 2. Då får du så många tekniker att du alltid har många hjälpmedel att erbjuda din klient och dig själv.

Här hittar du beskrivning på Reiki Ryoho

Från min bok Reiki naturligt helande och mjuk beröring år 2013

Solkarina Sinnligkunskap®

Boka Reikikurs


Comments are closed.