Medicinsk Reiki

MediReiki & medical Reiki medicinsk Reiki

2023-09-12

Kan Reiki bli en del av svensk vård och omsorg?

I Sverige drömmer många om att kunna ge Reiki till sjuka och inom vård och omsorg. Men det är önskedrömmar då man inte har satt sig in i och förstår hur samhällets olika intuitioner fungerar, eller lärt sig en Reiki som är rent flum. Idag finns en färdig utbildning för den som är intresserad av medicinsk Reiki eller MediReiki. Jag har själv arbetat med Reiki i 33 år och sett hur bra människor mår när de får Reiki och lär sig Reiki. Många tror att det räcker med att de gått en helgkurs i Reiki för att börja behandla och förändra människor genom beröringen. Men ack så fel de har. Reiki är en djupgående förståelse för vad balans och obalans är, vad ohälsa är och hur den uttrycker sig. När du lär dig Reiki så lär du dig hur du kan stötta både andra och dig själv i den processen.
2023-08-10

Fantastiskt att möta öppna människor

Jag har verkligen förmånen att få möta spännande och intressanta människor. Sådana som öppet delar med sig av sina kunskaper när jag delar med mig av mina. Det blir verkligen fantastiska och intressanta möten. Här kan du lyssna på ett avsnitt på Reikipodden och sedan läsa vad en kvinna skrivit efter steg 1 och 2 utbildningen i klassisk japansk Reiki.
2023-08-03

Reiki som andlig medicin

Reiki som andlig medicin och beskrivning av ordet Reiki vad det betyder. Reiki är inte energimedicin utan andlig medicin
2023-07-26

När andliga metoder blir en handelsvara

Detta är något jag sett genom åren man tror att den metod man lär sig är en handelsvara. Du lär dig något och i nästa steg ska du automatiskt lära det vidare och tjäna pengar på det. Men ingen kommer att leva eller överleva i en affärsverksamhet om du gör det helt till en handelsvara. Du behöver passion och nyfikenhet för att lära och lära ut. När vi går på universitet så studerar vi under många år för att lära oss en färdighet. Med andliga metoder så tror många att det räcker med en initieringen, en online-kurs en helgkurs och sedan kan man ta metoden och lära den vidare. Det är en stor brist på kunskap inom branschen för andlighet, hälsa och välmående och mycket skrap på ytan. Att må bra och ha god hälsa är betydligt större ska du veta, en god hälsa enligt WHO (världs hälso organisationen) är ett fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom det slog man fast redan 1948. Hälsa är därför ett mångdimensionellt begrepp som man lätt glömmer idag och speciellt när man gör Reiki och andra metoder till handelsvaror. I Sverige strävar vi efter att vården ska vara jämlik men i USA och många andra länder i världen är inte hälsa genom sjukvård en självklarhet utan bygger på ekonomiska möjligheter. Men hälsa är mycket mer än sjukvård och där kanske andra länder ligger före oss.