Usui Shiki Ryoho – Usui system of Natural healing

Välkommen till förbundet för klassisk japansk Reiki©. I förbundet arbetar vi uteslutande med den japanska Reiki Ryoho vilket innebär att vi arbetar med en Reikimetod som är traditionell med traditionella initieringstekniker och behandlingstekniker.

Den klassiska japanska Reikin© kan idag praktiseras både som behandlande metod, andlig utvecklingsväg, friskvård, rehabiliterande friskvård och omsorg.

I den klassiska japanska Reikin © använder vi oss av de ursprungliga beröringsmetoderna som grundaren av Reiki förespråkade. Det innebär att vi berör fysiskt med våra händer, man har kläderna på och vi fokuserar på att flöda Reiki till de områdena med stagnerad energi, blockeringar eller på annat sätt är sjuka. I Sverige följer alla utövare patientsäkerhetslagen och dokumenterar alla behandlingar. Reiki är hälsobefrämjande och ger personlig utveckling och självkännedom.

Den andliga och personliga utvecklingsvägen som klassisk japansk Reiki © erbjuder är också en metod för att öka sin medvetenhet och närvaro i världen och innehåller dessutom både meditation, närvaro och mindfulnes-övningar för utövaren.

Medlemskap kan den ansöka som :

  • Gått minst steg 1 i klassisk japansk Reiki för godkänd lärare.
  • Betalat medlemsavgiften

Som medlem får du:

  • Delta i ett nätverk av kunskap om Reiki
  • Möjlighet att delta i årsprogram
  • 2 nummer av tidningen dimensionell kunskap en tidning om och med Reiki
  • Delta i support-grupper med Reiki runt om i Sverige
  • Olika rabatter som medlemmar anordnar
  • Delta via ZOOM på Reikimöten, Reikiträffar, och uppdateringar inom klassisk japansk Reiki.

Vill du bli medlem i föreningen kan du kontakta ordförande eller kassör:

Ordförande: Solkarina, Telefon: 0768069755 (skicka sms så ringer jag upp)

Välkommen till vår facebook-grupp