Webbutik

Reiki meditation
Väck ditt hjärta
2023-06-08
Munay ki andiska traditioner och shamanism
2023-06-13
Visa alla

Högre uppvaknande® Dimensionell ljus-utbildning fysisk utbildning

10500 kr

Artikelnr: MediReiki® stöd i en process Kategori: Etiketter:

Endast öppen för de som gått utbildningen till dimensionsmedium och esoterisk rådgivare

Alternativet för dig som vill lära dig mer så kan du delta i en 3 dagars utbildning

En utbildning i 3 steg (helger) för att leva i ljus och flöde. Behandlingar, ceremonier och föreläsningar. En utbildning för att arbeta med läkande och medvetenhet.  Varje steg kostar 3500 kr.

Endast fysisk utbildning. Pågår för närvarande i Västmanland och Västerbotten. Jag planerar för närvarande kursstart inför 2024 du är välkommen att kontakta mig om du har bra lokaler.

Inga chakran, inga strukturer, inga mönster, ingen sanning, inga dimensioner,  du lär dig leva i fullständigt ljus i alla delar av ditt liv. Inga tidigare liv, inga präglingar. Hur blir du fri mönster och hur skapar du ditt eget liv och varför ljuset är svaret.  Ett effektivt skuggarbete ( med det undermedvetna) kan endast ske när du med trygg hand vet var ljuset finns.

Det är en mångdimensionell fördjupning och en kombination av inre och yttre resa där vi fokuserar på högre dimensioner och ljus.  För att gå den här utbildningen behöver du vara psykisk frisk och en stor lust att lära dig mer om dig själv och andra.  Inga förkunskaper krävs men var redo att släppa taget om begräsningar du bär för att leva mer medvetet.  Du kan under utbildningens gång redan efter steg 1 börjar praktisera de metoder du får lära dig på dig själv och andra.

Det här är en modern resa till självkännedom och insikt om det egna varandet. Du får tekniker och metoder för att dagligen själv kunna vara i ett flöde av ljus och verktyg när du på olika sätt prövas. Du skapar mer och mer ljus och flöde hos dig själv och i ditt liv genom den här utbildningen. Du kan efter avslutad utbildning använda metoderna för att hjälpa medmänniskor till högre kunskap bortomför alla dimensioner och astrala världar. Bort från begränsande tankemönster och fladdrande tankar med trosystem. Du får lära dig metoder att använda i ditt eget liv för Högre uppvaknande® och genom metoderna även hjälpa människor att nå dit. En unik metod att leva i flöde med livet, kosmos och den du är.

Är du redo att bli den du i sanningen är?  En högre andlig varelse av ljus som upplever en fysisk värld med ditt medvetande.

Vad händer vid Högre uppvaknande® och ljusritualerna?

Våra celler kommunicerar med varandra genom ett signalsystem där vibrationer överförs som information. Den här kommunikationen mellan cellerna kan innehålla låga frekvenser eller höga frekvenser vi kan alltså med våra fysiska kroppar och sinnena uppleva den lätta eller tunga densiteten som rummet vi befinner oss i har. En tung densitet innehåller mörk tung materia och den lätta densiteten i ett rum är den ljusa lätta.

Det är därför viktigt vad vi har för tankar och känslor det är viktigt vilka miljöer vi befinner oss i eftersom den miljö vi befinner oss i kommer att skapa den frekvens i rummet som våra celler fångar upp som kommunikation och signaler till varandra. Är vi i en miljö med tung densitet och energi ska vi antingen gå därifrån (hemsökta platser tex) genom den kunskap du får kan du förändra frekvensen i rummet. Det gör att du kommer att klara av  att hantera tung energi och miljöer med tung energi.

Vi upplever ofta den tyngre densiteten som mörker, rädslor, osäkerhet, ibland sjukdomstillstånd, negativa känslor, övertänker, avsaknad av inre kontakt, skräck, fobier, osäkerhet, avsaknad av självkärlek, hotade, begränsade, ledsna, ensamma, sorg, ilska, bitterhet. Listan kan göras lång över hur människor påverkas genom avsaknaden av ljuskommunikation i cellerna. Det är därför viktigt i ett högre uppvaknande® att du kan göra ett effektivt skuggarbete för att skapa förändringar och medvetenhet.

Högre uppvaknande® är speciella tekniker som hjälper dig genom olika ceremonier, behandlingar och ritualer fokusera på att skapa en stark vibration av ljus i ditt energisystem. Ett ljus som utgår från hjärtat och centrum i din energivarelse.  Det gör att du börjar läka, mår bra, känner dig trygg och får en förmåga att se i större perspektiv. Ibland kan människor uppleva att de blir smärtfria under en period beroende på vad som finns i kroppen. Kom ihåg att sjukdom av alla slag är naturligt och ingenting man ska vara rädd för och framför allt inte tro att du gjort något fel om du är sjuk har ont eller smärta. Det handlar om att lära sig leva ett mer medvetet liv där du är noggrann med vilka miljöer, tankar, känslor och situationer du utsätter dig för. När du behöver utföra ljusritualer och ceremonier, ofta regelbundet för att hålla en lätt densitet och frekvens.

Naturligtvis är inte de här metoderna ett surrogat för läkandet utan du ska alltid vända dig till vårdcentralen när du känner dig dålig eller osäker på din hälsa.  Varje cell innehåller ju det genetiska arv vi alla fått med oss som också påverkar vår hälsa och vårt välmående.  Högre uppvaknande® handlar om att använda din medvetenhet, läka själens sår och energi från det förflutna och det som oroar inför framtiden. Då får du en transformation som skapar förändringar i cellernas yttre kommunikation. Vilket i sin tur påverkar hela din kropp och alla sinnena.  Du behöver aldrig göra något, eller tänka på ett visst sätt, då metoden i sig genom ritualerna skapar frekvenser av ljus för cellerna att kommunicera genom. Det skapar en ny kommunikation (frekvens)på cellnivå.

Jag började själv meditera på ljus varje dag 1990 och använder det som den läkande kraften i mitt eget energisystem jag har alltid undvikit, kosttillskott, dieter, maskiner och olika hjälpmedel för att manipulera det naturliga i kroppen. Vibrationen av ljus skapar  balans och hälsa.

Ljus får vårt medvetande att expandera och  mörker och tung energi stryper vår medvetenhet och förmåga att se klart. Ljus öppnar upp för en högre medvetenhet och expanderar vårt medvetande. I kursen får du lära dig hur du arbetar med att lyfta fram och transformerar de osynliga mörka rädslor du bär på.

Då kan vi människor återta den dimensionella gåvan vi bär inom oss det är då vi känner oss hela och kan använda våra själsegenskaper vi är födda med för att skapa det bästa livet åt oss själva och vår omvärld.

Vi är inte våra känslor, vi är inte våra tankar, vi är erfarenheter som får själsligt liv genom ljus och medvetenhet i en fysisk biologisk kropp. Därför frigör också ljuset oss från bindningar, trosystem, åsikter, inre sår, oläkta sår och erfarenheter och skapar en inre känsla av frihet.

Utbildningen innehåller en rad olika ceremonier, övningar, ljusritualer, tekniker, behandlingar, samtalsmetodik för att du ska kunna forma ditt eget liv och hjälpa människor med metoden om du väljer att arbeta med den.

”energi goes where intention is” Där du har din medvetenhet dit går din energi och dit din energi går det är vad du kommer att bli

Läka innebär att förändra mörka känslor, rädslor och identiteter inom dig till kunskap, insikt och djup självkännedom. När du kan se och hantera din egen skugga, det inre okända då kommer det inte längre att ha makt över dig. Metoden kan du använda för att hjälpa dig själv och andra till djupare läkning och uppvaknande i deras personlig kraft.

Skillnaden på att vara i det förflutna eller att leva och gå mot framtiden ( Ljudfil)

Samtliga moment kommer vi att arbeta med på utbildningen och som hemuppgifter

Steg 1

 • Vad är ljus och varför är det viktigt för människan?
 • Hur påverkas vi på cellnivå av frekvenser och olika vibrationer. som skapar präglingar i våra kroppar. Hur befriar vi oss från lägre präglingar.
 • Rötterna till ljuskursen från 1991 till nu
 • Healingmetod för Själs-läkning på andra (Audio om själsläkning)
 • Egna ljusceremonier frigöra själ och ande
 • Vad är kosmiskt flöde ( jorden, själen, anden, ljuset)
 • Kroppens biologiska process, själens biologiska process och medvetandets biologiska process
 • 144 dimensioner lär dig mer om de astrala världarnas förhållningssätt
 • In och utåtgående rörelser i din och andras utvecklingsprocesser, bygga upp, bryta ned, bygga upp
 • Resa dimensionellt olika astrala civilisationer vad är syftet
 • Mörker och ljus var du hittar balansen
 • Släppa begränsningar och gå in i flödet
 • Hur vi berör våra egna liv, förflutet och framtid samt andra
 • Skillnad på huvudet och hjärtats kunskap
 • Befrielse från bindningar vad innebär det
 • Att vara i flöde
 • Lagen om attraktion och skillnad på hur du manifesterar
 • Hur vi psykiskt traumatiseras och hur vi med själs-läkning kan återhämta den inre kunskapen
 • Ta emot ögonljushealing
 • Utföra ögonljus-healing med ljus
 • Ljus-ritualer för steg 1

Vi berör själen genom:

 • Rätt perspektiv
 • Rätt sinne
 • Rätt koncentration och fokus
 • Rätt ansträngning
 • Rätt intention
 • Rätt tal
 • Rätt handling och beslut
 • Rätt levebröd

Detta grunden att förstå när du vill uppnå flöde i ditt och andras liv. Det är därför genomgående i alla 4 stegen att på ett djupare plan förstå hur du berörs i ditt liv och hur du kan beröra andra. Därför behöver du aldrig fokusera på karma, rätt och fel, så och skörd utan kan fokusera på flöde när du lär dig metoderna. Du skapar en djupare dialog med ditt sanna jag och börjar mer och mer kommunicera från  hjärtat. Alla 4 gångerna är detta huvudtemat vi utgår ifrån

 • Kabbala, Shamballa, Japansk Shintoism, Hedendom, Buddhism, Hinduism vägen och rötterna till upplysning och ljus som förenar olika filosofier och religioner.
 • Checkpoint och livsväg
 • Hur du speglar din inre värld i den yttre
 • Arbeta med själs-läkning på distans ( Audio om själsläkning)
   • Ljus-meditationer och själs-läkning
   • Läsa i det egna fältet frigöra bindningar
   • Transformera känslor och tankar till flöde och ljus
   • Ljus-ritualer / Ceremonier för steg 2
   • Vad är skuggarbete
   • Vandra i ljusvärldar och manifestera ljus på jorden
   • Ljus-aktivering av ( jorden, själen, anden, ljuset) på andra
   • Fysisk ljushealing på andra
   • Ljus-ritualer / ceremonier för steg 3
   • Hur du arbetar hand i hand med ljus och bjuder in ljus
   • Göra fysiska ljusceremonier på dig och andra
   • Hur du skapar rum för ritualer
   • Frigöra och förstå traumans uppkomst och upplösning

   Efter avslutad utbildning kan du själv utföra:

   • Ljusritualer för att skapa ljus och högre vibrationer
   • Hålla ljus-ceremonier
   • Manifestera kosmiskt ljus i rummet
   • Arbeta tillsammans med det högre ljuset och ditt inre ljus
   • Ge själs-läkande healingbehandlingar ( en speciell teknik) för att frigöra begräsningar, karma, förflutna blockeringar, oro, smärta,  låga vibrationer, mm hos människor.
   • Göra fysisk ljus-healing
   • Läsa tidslinjer och hjälpa människor läka
   • Leda ljusmeditationer
   • Flöda ljus från ögon och kropp
   • Skapa ljus i rummet.
   • Extra kostnader blir material du behöver investera i när du skapar ljusritualer och ceremonier

   Läsa tidslinjer hos andra och dig själv

   • För att få diplom
    • Godkända övningar från alla kurstillfällen som ska slutföras inom 6 månader
    • Deltagit och slutbetalat utbildningen
    • Annars ges intyg deltagit

     

     

 

 

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Högre uppvaknande® Dimensionell ljus-utbildning fysisk utbildning”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sex − två =