Webbutik

Nefertiti kosmisk healing® grundkurs Online
2023-02-10
MediReiki®stöd i en process
2023-02-22
Visa alla

Sorgebearbetning fysiskt på mottagning i Umeå

7500 kr

Vi möts under 7 tillfällen där vi stegvis går igenom de sorger och förluster du varit med om. Du får lära dig en teknik för att lära känna dig själv på djupet

Varje tillfälle går vi muntligt igenom  arbetsövningar du ska utföra och även när du gjort dem går vi igenom dem. Du får då stegvis en introduktion till dig själv och ditt eget liv.

Jag kan varmt rekommendera det för att få en djupare överblick av ditt liv.

Varje tillfälle tar ungefär 60 minuter

Sorg är en naturlig reaktion som omfattar alla de känslor, tankar, fysiska reaktioner och förändrade beteenden som du kan uppleva vid en förlust eller förändring. Du kan känna sorg efter något som nyligen inträffat eller över händelser som ligger längre tillbaka i tiden. All sorg är unik och varierar ofta från person till person.

Förluster och förändringar

Ofta förknippar vi sorg med dödsfall, men sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar:

 • Skilsmässa och andra separationer
 • Sjukdom, diagnoser och kroppsskada
 • Relationsproblem och konflikter med partner, föräldrar, barn, vänner och kollegor
 • Fysiska och sexuella kränkningar
 • Byte av bostad, skola och arbetsplats
 • Arbetslöshet eller pensionering
 • Husdjurs död
 • Mobbing
 • Ensamhet och utanförskap
 • Förlust av tillit och trygghet
 • Finansiella och juridiska svårigheter
 • Missbruk och beroenden
 • Barnlöshet, missfall och abort
 • Brustna drömmar och förhoppningar om livet

All sorg är unik

Hur vi påverkas av förändringar och förluster är individuellt. Vi reagerar olika beroende på hur vi är som personer, våra tidigare erfarenheter, vår ålder och mognad.

Vad det är som faktiskt inträffat har naturligtvis stor betydelse, liksom vad det var som orsakade förlusten – och om det som hände skedde plötsligt eller var väntat. Var det ett dramatiskt dödsfall eller en skilsmässa i samförstånd? Var det en uppslitande konflikt med en förälder eller ett barn som fastnat i missbruk? Hur våra liv ser ut i övrigt och om vi har fungerande sociala nätverk med stöd från omgivning avgör också hur det blir för oss.

Sorgereaktioner

Förluster och förändringar påverkar våra känslor, tankar, kroppar och beteenden på en mängd olika sätt. Hur vi reagerar är högst individuellt och varierar ofta över tid. En del gråter mycket, medan andra inte gråter alls. Vissa är arga, andra känner sig avstängda. Några vill prata mycket, andra väljer att sörja i ensamhet. Sorgen kan vara lika stor oavsett hur den yttrar sig. Variationerna är lika många som de som sörjer och kan växla snabbt. Några vanliga sorgereaktioner kan vara:

Känslor och tankar

 • Känslolöshet och chock
 • Nedstämdhet och förtvivlan
 • Ilska och irritation
 • Ångest, oro och rädsla
 • Längtan och saknad
 • Trötthet, orkeslöshet och apati
 • Skuldkänslor
 • Ensamhet och övergivenhet
 • Meningslöshet
 • Förvirring och koncentrationssvårigheter
 • Ältande
 • Inte acceptera förlusten
 • Närvarokänsla (höra, se eller känna personens närvaro)

Kroppsligt

 • En känsla av bedövning
 • Tomhetskänsla i magen
 • Tyngd över bröstet, andnöd eller andfådd
 • Halsen känns hopsnörd
 • Överkänslighet för buller
 • Overklighetskänslor
 • Brist på energi, svaghet i musklerna
 • Muntorrhet
 • Infektionskänslighet
 • Värk i kroppen

Beteenden

 • Gråt
 • Sömnstörningar, sova mycket eller lite
 • Ätstörningar, äta mycket eller lite
 • Tankspriddhet, glömska och svårt att fatta beslut
 • Saker tar längre tid att göra
 • Socialt tillbakadragande och isolering
 • Prata med den döde
 • Drömmar om den döde eller förlusten
 • Rastlös och överaktiv
 • Besöka platser knuten till förlusten
 • Bevara föremål

Hur länge sörjer vi?

Precis som varje sorg är unik och individuell så är också tiden det tar för oss att sörja olika. Sorgeprocessen är inte linjär och sker i tydliga stadier utan kan bättre beskrivas som en process som böljar fram och tillbaka. Samtidigt är det inte tiden i sig som ger läkning, utan vad vi fyller tiden med. Adekvat kunskap och rätt stöd kan därför göra att sorgen bearbetas och läker snabbare och på ett mer bestående sätt.

Vi arbetar efter metoden sorgebearbetning som är ett behandlingsprogram för känslomässig läkning från institutet för sorg i Sverige

Sagt om kursen

”Jag känner att efter sista tillfället var det en stor sten som lättade från mitt hjärta och jag känner tillit till framtiden. Nu ser jag fram emot att bearbeta fler sorger och förluster och se hur de lättar mitt hjärta och frigör mer energi.” Emma

”Förutom att vid kursens slut ha bearbetat två för mig komplicerade relationer så har jag dessutom, lärt mig ovärderliga saker om att leva. Som till exempel vad sorg egentligen är för något. Det handlar inte bara om en närstående persons dödsfall utan allt som orsakat en rubbning av det liv man fram till nu varit van vid.” Åsa

”Den här kursen har verkligen hjälpt mig att se klart på och reda ut allt jag gått och burit på under flera år sedan min skilsmässa, och i mångt och mycket även sådant jag burit på sedan jag var barn, jag ser ju trådarna tillbaka. Det var så skönt att få hjälp att se det för vad det var – utan att analysera eller lägga till några om eller men – bara blotta precis allt, och sen släppa taget om det.” Jessica

”När jag började sorg och förlusthanteringskursen så visste jag att jag hade några sorger med mig i bagaget. För mig var sorger och förluster större saker tidigare, medan jag nu under och efter kursen har lärt mig att det kan finnas stora som små som ligger och skaver och tar mycket energi. Jag har lärt mig hur de kan komma till uttryck och hur vi som människor hanterar våra förluster på olika sätt. Vilka beteenden som kan grunda sig i sorger och förluster samt hur människor runt omkring kan i all välmening säga saker som hindrar oss från att sörja.

Jag lärde mig att de sorger jag kom för att bearbeta inte var de största och de jag först behövde bearbeta. Jag hittade under kursen en viktig nyckel, något som jag visste om sedan tidigare till viss del men inte förstått vidden av och hur den sorgen och förlusten påverkade mitt liv och mina beteenden.” Irene

 

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Sorgebearbetning fysiskt på mottagning i Umeå”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

3 × 4 =