Rita en själskarta med dina tre tider på dagen
2021-11-03
Att läka på ett alternativt sätt
2021-11-03

Har du liksom många andra människor funderat över vad meningen med ditt liv är? Det känns viktigt för de allra flesta människor att känna att de gör skillnad i sina liv och vi har olika åsikter om vad som är viktigt. Meningen med livet är ingenting som är okänt för dig och mening med ditt liv ska du skapa själv. Det finns mitt framför dig. Meningen med livet är enkelt och du kan, på en kvart, ta reda på vad meningen med ditt liv är.

Gör så här:

Tag papper och penna och skriv ned fem saker som är viktiga för dig. Meningen med ditt liv finns nämligen här. De fem saker som är viktigast för dig är också meningen med ditt liv.

Varje dag ska du se vad du kan göra för att de fem saker (eller mindre men inte mer) som är viktiga för dig ska kännas bra. Då kommer du dagligen att lägga tid och energi på det som är viktigt för dig och då kommer du att känna att ditt liv är meningsfullt. Så enkelt är det.

När det verkligen gäller då vet alla människor vad som är viktigt för dem och det vet du också.

Min erfarenhet är att meningen med mitt liv förändras efterhand som mitt liv förändras. Men jag kan ändå se att samma grundtema finns med. Även om meningen med mitt liv byter form eftersom jag åldras rör sig ändå det som är viktigt för mig inom ett visst område.

När du gjort allt du kan för att de fem saker som är viktiga för dig fungerar och är en del av ditt liv då kommer du att känna dig både lycklig och nöjd. Du kommer att känna att du lever meningen med ditt liv. Och varför? Skulle du lägga tid på något annat dagligen än just det som är viktigt för dig?

Jag brukar säga till människor när jag har kurser att enda anledningen att jag är här är för att jag vill försörja mina barn. De kan bli lite förskräckta, men det jag menar är att mina barn är en av de punkter som är viktigast för mig.

För att mina barn ska ha det bra behöver jag kunna försörja dem. För att försörja mina barn måste jag jobba.

När jag jobbar fullföljer jag därför en av mina punkter, den att försörja mina barn. Därför är anledningen till att jag just nu har kurser och är här är för att jag vill försörja mina barn. Snurrigt? Det ena ger det andra.

Jag har många gånger de senaste 20 åren tänkt att jag ska sluta ha Reikikurser och behandlingar. Men det är tydligen inte meningen. För så fort jag börjar tänka så får jag något erbjudande som har med Reiki att göra som är lockande och jag kan inte säga nej. Reiki har alltid hjälpt mig i alla situationer sedan jag lärde mig det i december 1990. Jag är övertygad om att Reiki alltid funnits för att stödja mig, eller, livsenergin alltid har arbetat för mig därför att jag hela tiden fokuserat på mina fem viktigaste mål. Jag litar helt och fullt på Reikienergin och skulle jag få ett problem låter jag alltid Reiki vägleda mig till svar och lösningar, alltid. Genom att jag sitter ned, ger mig själv Reiki tills jag vet svaret.

Det som är intressant är att det följer så mycket gott på köpet bara genom att jag försöker uppfylla en av de saker som är viktig för mig, en av mina punkter försörja mina barn. Jag har fått en otrolig erfarenhet av Reiki tack vare det. Jag har kanaliserat 15 healingmetoder tack vare det. Jag har lärt känna så många fina människor. Jag känner att jag har fått insikter och kunskap om livet som jag kan förmedla till andra människor så att de mår bra. Det hade jag inte kunnat om inte ett av mina mål, och därför också meningen med mitt liv var att försörja mina barn. Genom att jag följer meningen med mitt liv kan du ta del av min erfarenhet genom någon av mina böcker som jag skrivit. Du lär dig saker tack vare det och du får antagligen ett bättre liv och nya insikter. Det hjälper dig att leva meningen med ditt liv. Det räcker alltså med att du skriver ned de fem viktigaste sakerna, situationerna, människorna vad det nu kan vara som är viktigt för dig. Sedan ska du dagligen göra vad du kan för att uppfylla det. Vad fattas för att de fem punkterna ska vara perfekta? Då får du en dominoeffekt för allt vi gör med hjärtat det kommer alltid tillbaka positivt och till alla människors bästa.

Sätt dessa fem punkter på kylskåpet eller toalettspegeln så du hela tiden påminner dig själv.

Vill du arbeta aktivt med att nå målen med de fem viktigaste sakerna, människorna eller händelserna i ditt liv då kan du göra så här.

Ta ett A4 papper och skriv t.ex. känna lycka. Sedan skriver du allt du kan göra för att du ska känna lycka. Då har du kartan där. Sedan kan du börja stryka eftersom på listan när du når olika delmål. Med tiden kommer du att ha utfört allt du behöver på din lista för att känna lycka och då kommer du att var i mål och vara lycklig.

Det finns ingen anledning till att du ska lägga tid på annat i ditt liv än det som är viktigt för dig.

Här hittar du beskrivning på Reiki Ryoho

Från min bok Reiki naturligt helande och mjuk beröring år 2013

Solkarina Sinnligkunskap®

Boka Reikikurs


Comments are closed.