MediReiki®

MediReiki®

För vården, omsorgen, skolan och institutioner i samhället. Ett klassiskt sätt att använda Reiki Ryoho i det moderna samhället.

MediReiki® är en svensk tjänst du som gått klassisk japansk Reiki kan vidareutbilda dig inom. Du kan då efter kurstillfällena arbeta som MediReiki® assistent i vården, omsorgen, skolan eller vid institutioner i samhället.
Efter avslutad kurs kan du erbjuda människor MediReiki® en metod att arbeta med Reiki som är anpassad till det moderna samhället. När vi arbetar inom vård, omsorg och skola är det viktigt att vi förstår hur förhållningsreglerna som finns inom olika yrkesgrenar. Du kommer att lära dig en metod som kan bistå samhället och människor i olika svåra situationer och samtidigt förhålla dig till de normer olika yrkesgrenar har.
MediReiki® är Reiki Ryoho och har en direkt avslappnande effekt i kroppen och balanserar oss mellan stress och vila så känslan av välmående ökar.

Du kan som MediReiki® assistent vara ett stöd för människor i olika livssituationer som kan upplevas påfrestande och stressande. Du kan ge MediReiki® och genom det hjälpa dina kunder att möta olika saker i livet mer närvarande och medveten. Effekten av avslappning och mänskligt stöd underlättar de prövningar dina kunder kan stå inför.

MediReiki® liknar mindfulness, medveten närvaro med den stora skillnaden att mindfulness kräver aktiva val för att slappna av, genom att fokusera på andning och närvaro i kroppen. Som MediReiki® assistent kan du med hjälp av din närvaro och beröring hjälpa dem att få samma positiva effekter som mindfulness forskningen visar. Med den skillnaden att dina kunder inte behöver ”göra” något själva. Du som MediReiki® assistent kan med din närvaro och Reiki Ryoho hjälpa kunderna att nå ett avslappnat tillstånd som stärker dem i uppgiften de har framför sig.

Dina kunder kan lättare hantera:
• Oro i olika livssituationer
• Stress, smärta och sömnproblem
• Du finns närvarande när jobbiga känslor dyker upp.

MediReiki® är ett holistiskt synsätt där människan själv är i fokus. Det finns inga kontraindikationer då det är en väldigt mjuk beröring du kommer att utföra.
Människor kan boka dig en MediReiki® assistent, när de känner de behöver hjälp i olika livssituationer där stressnivåerna stiger, oron ökar och det kan medföra både fysisk och psykisk smärta. Som MediReiki® assistent arbetar du förebyggande och uppbyggande. Du finns där både före och efter vårdbesök eller operationer. Många gånger i livet står människor inför situationer där de behöver ett extra stöd. En MediReiki® assistent kan då finnas på plats. När möjlighet finns är du fysiskt närvarande i alla lokaler.

Exempel när de kan boka dig:

• I mötet med vård och omsorg
• Daglig verksamhet och personlig assistans
• Före, under och efter en operation
• Före under och efter förlossningen
• Vid livets slut
• När du gör en gynekologisk undersökning/sätter in spiral mm
• Före, under och efter tandläkarbesök
• Vid rehabilitering och habiliterings-insatser inom vården
• Som friskvård och förebyggande

Som MediReiki® utövare kan du som arbetar inom vård och omsorg stötta och hjälpa dina vårdtagare och medarbetare:

• Äldreomsorgen
• Ute på vårdavdelningar
• Hemsamariter i olika verksamheter
• Vid funktionsvariationer
• Arbetsterapeuter och fysioterapeuter
• Som psykolog eller kurator närvara med MediReiki®
• Barnmorskor
• Leda volontärgrupper

Som MediReiki® utövare eller assistent i skolan/barnomsorgen kan du:

• Skapa balans och utrymme i klassrummet
• Ge MediReiki® till personal vid behov
• Sprida en större närvaro och lugn genom eget utövande
• Om föräldrar tillåter: även ge MediReiki® till barnen
Inom socialtjänsten och ute i samhället kan du boka en MediReiki® assistent.
• Före, under och efter rättegångar
• Vid vittnesförhör och i fängelser
• Vid olika utredningar för att vara närvarande och göra dig hörd
• Inom socialttjänsten och vid viktiga beslut

Alla MediReiki® utövare ger fysiska sessioner på 30–90 minuter för den som vill ha det därför bör du ha tillgång till att ta emot för MediReiki® sessioner hemma eller vid din klinik. De kan utföras både liggande och sittande på kunden. Antal sessioner baseras på individuella behov

Taggar:

Datum

27 - 28/nov-2021
Expired!

Tid

Logga in 10 minuter innan start
09:00 - 18:00

Kostnad

2,500 kr

Mer info

Läs mer

Platser

Via ZOOM
Från ditt hem
Kategori
Solkarina Sinnligkunskap®

Arrangör

Solkarina Sinnligkunskap®
Telefon
+46768069755
E-post
solkarina@sinnligkunskap.com
Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

1 × tre =