Jag utbildar i Klassisk japansk Reiki™ den metod jag själv praktiserat sedan 1990 som är Usui Shiki Reiki Ryoho med inslag av andlig medicin. Vi använder oss tex av förståelse för kroppens subtila energisystem för att öka självkännedomen tillsammans med uråldriga metoder för andlig hälsa som omfattar ett holistiskt synsätt på människan. Fysiska kurser hittar du i kalendern i hela Sverige.

Fysisk utbildning i Umeå

Du kan också lära dig på distans när du lär dig online med muntlig utbildning via har vi telefonsamtal eller ZOOM möten.

 • Grundkurs steg 1 är 3 samtal ( ca 4 veckor)
 • Fortsättningskursen steg 2 är 4 samtal (ca 5 veckor)
 • Lärarkursen steg 3 är en helg + 1 dag en månad senare ( 3 dagar) ZOOM.

Samtliga distanskurser får du inloggning via Internet i Reikiportalen där finns filmer, texter, nedladdningsbara meditationer som hjälp till varje kurs förutom våra samtal. Under steg 3 spelar jag också in information så du kan lyssna på den igen. Jag följer traditionerna vilket innebär att jag utbildar oralt och du får dokumentera dina erfarenheter. I klassisk japansk Reiki© dokumenterar vi alla Reikisessioner vi ger till andra som är minst 60 minuter.

Så här gör du innan kursen: Du läser boken ; Reiki naturligt helande och mjuk beöring. Sedan mejlar du mig för att boka den första tiden. Du får du inloggningsida av mig och länk till min facebookgrupp. Jag har grupper för både steg 1,2 och 3. Du kan sedan när du gått steg 1 delta på Reikiträffar samt gå med i förbundet för klassisk japansk Reiki.

Klassisk japansk Reiki™ kan du lära dig fysiskt på en helgkurs eller på distans via telefon och ZOOM under en månad. Jag har alltid muntliga utbildningar i Reiki då jag följer traditionerna i Reiki och lyssnar av mina elever så jag vet att de verkligen har förstått hur de kan använda Klassisk japansk Reiki™ i sina liv.

Reikigrundkurs steg 1

Kursinnehåll:

Övningar för energimedvetenhet

Reijo ho där du låter livsenergin leda dig till problemområden
Energianatomi och energimedvetenhet

Chakrabalansering för avslappning och närvaro.

Byosen, Hibiki och hur du upplever sensationer som indikerar flöde eller blockering.

Hur återkopplar du när du ger Reiki utan att göra avläsningar

Hur du ser på din klient att de är i djup avslappning och att Reiki flödar.

Flera Japanska tekniker för intuitiv Reiki

Kunskap om de subtila energiflödena i kroppen, hur de agerar och uttrycker sig

Hur du praktiserar Reiki till barn, mat, växter och djur

Reiki värderingar och skapa andlig hälsa.

Hur du dokumenterar behandlingar du ger

Ursprung och historia

Reiki-meditationer MP3 ingår

På distans får du dessutom en individuell utbildning utifrån vad du behöver och hur ditt liv ser ut.

GruppReiki

Diplom som Reiki 1 utövare

Flera Japanska tekniker för intuitiv Reiki

Kunskap om de subtila energiflödena i kroppen, hur de agerar och uttrycker sig

Hur du praktiserar Reiki till barn, mat, växter och djur

Reiki värderingar och skapa andlig hälsa.

Delta i Reikinätverk på facebook samt årsprogram

Diplom som Reiki 1 utövare

Pris 2500 kr boken Reiki naturligt helande och mjuk beröring ingår inte i kursen

Läs vad Victoria säger om sitt resultat

Reiki 2 fortsättningskurs

Kursinnehåll

 • 3 Shirushi ( symboler)
 • Skicka Reiki på distans
 • Skillnad på flöde och stagnation
 • Energistäda och vibrationshöja
 • Programmera och förändra ovanor och beteende.
 • Reikisändare för att arbeta målinriktat
 • Kombinera fysisk Reiki och distansReiki
 • Meditationer och självReiki

Pris 2500 kr och boken allt om distansReiki ingår inte i kursen

Reiki 3 lärarkurs

Kursinnehåll Klassisk japansk Reiki™ steg 3

 • Hur du aktiverar alla Reikigraderna enligt väst och den Japanska Reijun
 • Hur du initerar i alla stegen i Reiki enligt väst och öst
 • Kotodama symbolerns ursprungsljud
 • Reikimaster symbolen
 • Energiförstärka och göra energiöverföringar på alla energikroppar
 • Initiera djur
 • Initiera på distans
 • Initiera framåt och bakåt i tiden på dig själv
 • Historia och traditioner utan legender
 • Healingkirurgi och shamanska tekniker
 • Hur du utbildar i alla Reikistegen

Pris 7500 kr.

Jag håller Reiki 3 utbildningar i Klassisk japansk Reiki™ två gånger per år.

OBSERVERA jag blandar aldrig de olika Reikimetoderna jag erbjuder. Varje metod har en egen historia, bakgrund till Japan och Ususi Reiki Ryoho och är värdefulla på sitt eget sätt. Alla metoder jag valt att presentera är fantastiska och riktigt bra och framför allt har de en historia och är inget påhittat i modern tid

Bloggat: Det här är Reiki

Vad är Reiki