Förkunskaper är Usui Reiki Ryoho, MediReiki® steg 1

MediReiki® är ett svenskt varumärke med fokus på andlig medicin i ett modernt samhälle. Där kursen lär eleven hur man arbetar som ett stöd/själavårdare/assistent till vård, omsorg, skola och intuitioner.

Här kan du läsa mer om de 3 första stegen

MediReiki® steg 1

MediReiki® steg 2

MediReiki® steg 3

MediReiki® steg 4,5,6 utbildar dig till MediReiki® assistent

Nu finns möjlighet att utbilda sig i en holistisk metod för att stödja människor under perioder av livet. MediReiki® är en metod där vi genom motiverande samtal, MediReiki®, berörings-tekniker kan stödja människor i olika tillfällen i livet genom avtal och en behandlingsplan. I MediReiki® är samtalet och bemötandet lika viktigt som själva MediReiki® behandlingarna du får.

Vidare utbildningen är indelad i 3 block där vi går igenom olika metoder för att arbeta med MediReiki® i den evidensbaserade vården, skolan och omsorgen.

Vi går bland mycket annat igenom följande:

 • Hur du håller det bra och effektiva samtal med en klient
 • Olika tekniker för fysisk beröring
 • Hur du skriver avtal och kontrakt och utarbetar en vårdplan för klienterna
 • Identifierar behov hos klienten.
 • Vägleda genom mindfulness, närvaro-övningar och sätta rätt förväntningar på din klient.
 • Hur du praktiskt agerar och använder MediReiki® i vård-sammanhang, på avdelningar, under operationer, vid vårdbesök av olika slag för att vara ett komplement till läkare och övrig vårdpersonal. Du är en assistent till din klient vid dessa tillfällen.
 • Grunderna i motiverande samtal
 • Kursen innehåller föreläsningar tex. Skillnad på holistisk medicin, evidensbaserad medicin och traditionell medicin
 • Varför Reiki inte är energimedicin
 • Hur kroppen fungerar vid stress kontra avslappning
 • Projekt-arbete för att praktiskt lära dig metoderna att stödja en människa med MediReiki® och motiverande samtal.
 • Hur du föreläser
 • Sorg, trauma och förlust hantering
 • Etik, attityder och förhållningssätt i mötet med människor
 • Friskvård och att arbeta på företag med MediReiki®
 • Arbeta med barn i skolan och på arbetsplatser
 • Metoden tar hänsyn till kropp och själ hos varje enskild människa utan värderingar från omvärlden.
 • Du får lära dig hur du arbetar med människor i en evidensbaserad värld med Reiki
 • Medicinsk Reiki på sjukhus runt om i världen
 • Vi fokuserar också under utbildningen på den andliga dimensionen av MediReiki® hos utövaren.

Yrkesutbildningen är uppdelad i 6 block med hemövningar. Förkunskaper är steg 1,2,3 MediReiki® = Reiki Ryoho. Du får inloggning till plattformen där du hittar övningar, inspelningar och föreläsningar inom olika områden där du kan praktisera MediReiki®. Utbildningen i steg 1,2,3 är muntlig och redovisning av övningarna du gör utförs också muntligt via telefon eller ZOOM.

Du får tillgång till tidigare kursers föreläsningar och som MediReiki® assistenter gjort. Vi har också regelbundna träffar varje år via ZOOM för att uppdatera kunskaper och dela erfarenheter.

Kostnad för hela kursen steg 2,3,4 är 7500 kr. De tre blocken är uppdelade på 3 helger via ZOOM. Förkunskaper är MediReiki® steg 1,2,3. har du inte gått den behöver du gå dem först.

.

När kan du praktisera och utöva MediReiki®

För vården, omsorgen, skolan och institutioner i samhället. Ett klassiskt sätt att använda Reiki Ryoho i det moderna samhället.

MediReiki® är en svensk tjänst du som gått klassisk japansk Reiki kan vidareutbilda dig inom. Du kan då efter kurstillfällena arbeta som MediReiki® assistent i vården, omsorgen, skolan eller vid institutioner i samhället.
Efter avslutad kurs kan du erbjuda människor MediReiki® en metod att arbeta med Reiki som är anpassad till det moderna samhället. När vi arbetar inom vård, omsorg och skola är det viktigt att vi förstår hur förhållningsreglerna som finns inom olika yrkesgrenar. Du kommer att lära dig en metod som kan bistå samhället och människor i olika svåra situationer och samtidigt förhålla dig till de normer olika yrkesgrenar har.
MediReiki® är Reiki Ryoho och har en direkt avslappnande effekt i kroppen och balanserar oss mellan stress och vila så känslan av välmående ökar.

Du kan som MediReiki® assistent vara ett stöd för människor i olika livssituationer som kan upplevas påfrestande och stressande. Du kan ge MediReiki® och genom det hjälpa dina kunder att möta olika saker i livet mer närvarande och medveten. Effekten av avslappning och mänskligt stöd underlättar de prövningar dina kunder kan stå inför.

MediReiki® liknar mindfulness, medveten närvaro med den stora skillnaden att mindfulness kräver aktiva val för att slappna av, genom att fokusera på andning och närvaro i kroppen. Som MediReiki® assistent kan du med hjälp av din närvaro och beröring hjälpa dem att få samma positiva effekter som mindfulness forskningen visar. Med den skillnaden att dina kunder inte behöver ”göra” något själva. Du som MediReiki® assistent kan med din närvaro och Reiki Ryoho hjälpa kunderna att nå ett avslappnat tillstånd som stärker dem i uppgiften de har framför sig.

Dina kunder kan lättare hantera:
• Oro i olika livssituationer
• Stress, smärta och sömnproblem
• Du finns närvarande när jobbiga känslor dyker upp.

MediReiki® är ett holistiskt synsätt där människan själv är i fokus. Det finns inga kontraindikationer då det är en väldigt mjuk beröring du kommer att utföra.
Människor kan boka dig en MediReiki® assistent, när de känner de behöver hjälp i olika livssituationer där stressnivåerna stiger, oron ökar och det kan medföra både fysisk och psykisk smärta. Som MediReiki® assistent arbetar du förebyggande och uppbyggande. Du finns där både före och efter vårdbesök eller operationer. Många gånger i livet står människor inför situationer där de behöver ett extra stöd. En MediReiki® assistent kan då finnas på plats. När möjlighet finns är du fysiskt närvarande i alla lokaler.

Exempel när de kan boka dig:

• I mötet med vård och omsorg
• Daglig verksamhet och personlig assistans
• Före, under och efter en operation
• Före under och efter förlossningen
• Vid livets slut
• När du gör en gynekologisk undersökning/sätter in spiral mm
• Före, under och efter tandläkarbesök
• Vid rehabilitering och habiliterings-insatser inom vården
• Som friskvård och förebyggande

Som MediReiki® utövare kan du som arbetar inom vård och omsorg stötta och hjälpa dina vårdtagare och medarbetare:

• Äldreomsorgen
• Ute på vårdavdelningar
• Hemsamariter i olika verksamheter
• Vid funktionsvariationer
• Arbetsterapeuter och fysioterapeuter
• Som psykolog eller kurator närvara med MediReiki®
• Barnmorskor
• Leda volontärgrupper

Som MediReiki® utövare eller assistent i skolan/barnomsorgen kan du:

• Skapa balans och utrymme i klassrummet
• Ge MediReiki® till personal vid behov
• Sprida en större närvaro och lugn genom eget utövande
• Om föräldrar tillåter: även ge MediReiki® till barnen
Inom socialtjänsten och ute i samhället kan du boka en MediReiki® assistent.
• Före, under och efter rättegångar
• Vid vittnesförhör och i fängelser
• Vid olika utredningar för att vara närvarande och göra dig hörd
• Inom socialttjänsten och vid viktiga beslut

Alla MediReiki® utövare ger fysiska sessioner på 30–90 minuter för den som vill ha det därför bör du ha tillgång till att ta emot för MediReiki® sessioner hemma eller vid din klinik. De kan utföras både liggande och sittande. Antal sessioner baseras på individuella behov

Så säger elever som gått utbildningen

Jag har fått nya verktyg och övningar under MediReiki® utbildningen som har gett mig en djupare insikt i Klassisk japansk Reiki™ och MediReiki® och nycklar till att hålla medvetna samtal med mina klienter. Jag har fått ett mer professionellt holistiskt synsätt. 

MediReiki® sätter människan i fokus och jag känner mig trygg i att kunna göra det i mötet med mina klienter. 

Katarina  Gustafsson Reikilärare

Nu är jag klar med min Medireiki®assistent utbildning. Jag är så glad att jag gått denna utbildning. Dels har jag fått ut mycket av den som jag kan använda i mitt eget utövande av Medireiki® i mina telefonsessioner som ibland kan handla om smärtlindring, stressreducering eller stöd i den personliga utvecklingen. Jag kan se att våra övningar på samtalsteknik och bemötande av olika människor är mycket värdefullt som kan användas även i vardagen.

Vi har fått lära oss hur vi kan använda Medireiki® ute i samhället rent praktisk.

Det är ju ett mycket brett område som vi kan arbeta med allt ifrån att som medmänniska och Medireiki®utövare bistå med lugn och stöd vid vård i livets slutskeende både till den döende och dess   anhöriga. Till att arbeta med friskvård på ett företag för att förebygga ohälsa. Vi kan även följa med vid tandläkarbesök eller i samband med operation eller rättegång mm. Där vi kan fungera som stöd och förmedla lugn.

Ann-Sofi Wiik Reikilärare