Shin Shin Kaizen (改善)  = Förbättra sinne och kropp

Usui Shiki Reiki Ryoho är en andlig disciplin och läkande i sinne och kropp – När jag praktiserar Reiki lär jag mig att vara i flöde med min livsväg. Jag fokuserar på mina mål och får ett högre syfte väckt inom mig till mitt eget liv. Reiki ger dimensionella upplevelser till utövaren som gör att medvetandet expanderar i kunskap. En kunskap du lever och förmedlar. Det är den Reiki jag förmedlar till mina elever och praktiserar själv

Detta är Reiki Ryoho

Reiki som andlig medicin

Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho = förbättra sinne och kroppen genom Usui Reiki stil

靈 REI
氣 KI

Klassisk japansk Reiki™

MediReiki®

Komyo ReikiDo®

Gendai Reiki Ho®

MediReiki® assistent

Prenumerera och ta del av Sveriges största plattform med Reiki Ryoho

Reiki Ryoho är en metod att nå ett fredligt inre sinne och en avslappnad kropp genom daglig praktik. Reiki är den upplevelse du har när du känner dig hel, glad, lycklig och nöjd. Vilket är ett högre andligt tillstånd som kommer genom daglig praktik av den japanska metoden. Det finns många olika Reikisorter i väst som adopterat namnet Reiki. Men dessa västerländska metoder är inte densamma som Usui Reiki Ryoho. På dessa sidor hittar du endast traditionella Reiki Ryoho metoder såsom de praktiseras i den andliga och läkande praktiken av Usui Shiki Reiki Ryoho.

Rei är den heliga upplevelsen av att vara en del av allting en känsla av att vara uppfylld därför säger vi också att den är helig. Jag förklar det gärna som en upplevelse att vara i totalt nu.

Ki är den vibration som flödar genom allt skapat och skapar balans. Vid oro, sjukdom, problem har vi obalanser. De kan vara både inom oss själva och i samhället runt oss.

Reiki Ryoho är en metod för att först och främst skapa balans i sinnet och sedan i kroppen. Tillsammans kan vi uppleva en känsla av närvaro, vara här och nu och uppleva välbehag.

Läs mer vad en elev säger

Reiki Ryoho har sitt ursprung från Japan och är en holistisk beröringsmetod för hälsa och välbefinnande.

Reiki Ryoho är en djupt avslappnande metod för stressreducering och självkännedom. Här kan du genom beröring bli medveten om hur total avslappning känns och passivt lösa upp spänningar i kroppen. Den djupa avslappningen stärker kroppens självläkande förmåga. Beröring frigör också vårt ”må bra hormon” oxytocin som bl a höjer vår smärttröskel och ger en långvarig antistresseffekt.

Praktiken ges till andra liggande på en brits (påklädd) och nedbäddad med kudde och filt alternativt sittande på en stol.

Oftast ges Reiki Ryoho till andra både till fram och baksida på kroppen genom en mjuk fysisk beröring men vi som praktiserar Reiki gör egenReiki på oss själva varje dag. Genom att lägga händerna på kroppen eller att andas och visualisera närvaro och ljus göra en medveten praktik. Vi kan också välja att bara låta Reikikänslan flöda.

Reiki beskrivs av mottagare som en andlig upplevelse och är inte en energimetod.

Grundaren av Reiki Ryoho, Mikao Usui Sensei ( 1865-1926) menar att andlig insikt och visdom automatiskt ger en förbättrad hälsa. Reiki Ryoho är den globalt mest använda metoden i världen och praktiseras idag av miljoner människor. Reiki Ryoho är väldigt enkelt att lära sig, även barn kan med fördel lära sig praktisera Reiki Ryoho.

Den kallas ”hands on healing”. Du behöver inte göra något för att praktisera Reiki Ryoho utan får lära dig grundarna i en metod att ”bara vara” i avslappning.

Reiki Ryoho ger dig:

  • Eget läkande – du lär dig en metod att komma i kontakt med dig själv, balansera sinne och kropp, och med egen kraft påbörja ett eget läkande.
  • Andras läkande – du lär dig hur obalanser kan upplevas och hur du med Reikiflödet kan hjälpa andra att läka.
  • Andliga insikter och djupare förståelse för helheten – vem du är, vad din mening med livet är och en större känsla av kontakt med oneness djupgående undervisning för högre kunskap om dig själv och världen. Djupare praktik för självkännedom.

Jag har praktiserat Reiki Ryoho sedan 1990 och Reiki Ryoho är en muntlig tradition därför behöver du en erfaren lärare som hjälper dig att stegvis komma djupare och djupare in i kunskapen om Reiki Ryoho. Människor fastnar lätt i tankar, draman och yttre omständigheter. På samma sätt som du behöver läraren i skolan som lär dig mattematik, språk eller syslöjd behöver du också en lärare med erfarenhet som kan guida dig att använda Reiki i ditt dagliga liv.

Jag utbildar dagligen människor i Reiki Ryoho och håller kurser både fysiskt och på distans. Jag har skrivit 6 böcker om Reiki, skriver Reikitidningen och är ordförande i förbundet för klassisk japansk Reiki©.

Jag erbjuder förutom utbildningar även års-program, vidareutveckling med Reiki Ryoho och regelbundna Reikiträffar för att fördjupa den egna praktiken och självkännedomen med Reiki Ryoho.

Jag har utvecklat MediReiki® som är en metod för att praktisera Reiki i vård och omsorg samt övriga samhället. Läs mer här Du kan därför på dessa sidor hitta MediReiki® assistenter som kan hjälpa och stödja dig i olika livssituationer.

Klassisk japansk Reiki™ kan du lära dig både fysiskt och på distans. Jag arbetar efter den japanska traditionen med muntlig utbildning.

De japanska Reiki Ryoho metoderna Komyo Reiki do© och Gendai Reiki ho © erbjuds endast fysiskt.

Reiki naturligt helande och mjuk beröring

Är du intresserad av Reiki Ryoho rekommenderar jag att du läser min bok Reiki naturligt helande och mjuk beröring som du köper här det är en grundkursbok om klassisk japansk Reiki och finns även som ljudbok.