Detta är en autentisk Reiki Ryoho från Japan

Komyo Reikido® är ett japanskt Reikisystem som grundades av Inamoto Hyakuten Sensei. Han är Pure land (Jodo Shu  浄土宗) Buddhist och munk. Inamoto Sensei bor i Kyoto och reser idag världen runt och utbildar i Komyo Reikido® .

Har du västerländsk Reiki kan du gå utbildningen privat hos mig jag har också kurser i hela Sverige i Komyo ReikiDo® Kalender

För att utbilda dig i MediReiki® som yrkesutbildning kvalificerar du dig om du har steg 1-4 i Komyo ReikiDo® du har då förkunskaper för att gå MediReiki® steg 4,5,6 som yrkesutbildning för att arbeta etablerat med Reiki Ryoho i samhället.

Shin Shin Kaizen (改善)  = Förbättra sinne och kropp

Komyo Reikido® är ett ”enkelt” Reikisystem med praktik baserad på att mindre är bättre (skala av onödigt). Lägg på dina händer, överlämna dig själv och le. Det är enkelt att lära sig och djupgående i effekterna på sinnet, kroppen och vårt inre.

Komyo= ljus, upplysning
Reiki= Kosmos heliga vibration
Do=Andlig/Spirituell väg

Inamoto Sensei lärde sig Reiki Ryoho av Chiyoko Yamaguchi hon praktiserade Reiki Ryoho i 60 år efter att ha lärt sig av Chujiro Hayashi 1938. Inamoto Sensei skapade sen det som idag är Komyo Reikido® han kommer också från samma traditioner som grundaren av Reiki Mikao Usui Sensei.

Jag är tränad av Inamoto Sensei och jag tycker verkligen om honom och hans sätt att förmedla Reiki Ryoho (Reikimetoden). Främst för att han inte skapar legender och myter kring Reiki Ryoho och Usui Sensei utan håller sig till det som är dokumenterat och finns bevisat, öppet för alla att ta del av. Han är generös när han delar sin erfarenheter av Reiki Ryoho.

Eftersom han är japansk har han en unik position att kunna verifiera fakta där andra har misslyckats på grund av språk och kulturella olikheter. Därför förmedlar han enkelt och självklart Reiki Ryoho och den enkelhet denna praktik har. Många legender och berättelser som har uppstått genom åren har nu visat sig vara felaktiga om Reiki´s ursprung och vad Reiki är. Tack vare Inamoto Sensei grundliga arbete så vet vi mer om Reiki idag än vi tidigare har haft kunskap om.

Inamoto Sensei är den enda Reikilärare jag träffat som har en djupare förståelse för den andliga praktiken av Reiki i kombination med de läkande effekterna. Det genomsyrar också Komyo ReikiDo® . Jag uppskattar verkligen den här metoden för den innehåller inga västliga påhitt som ofta blandas in i Reiki idag. Framför allt inga som helst new age metoder.

Jag är utbildade ​神秘伝 Shinpiden lärare ( Dai Shihan) och utbildar i alla fyra nivåerna. Är du intresserad att lära dig Komyo ReikiDo® är du välkommen att kontakta mig. Du kan också organisera på din ort där du bor.

Det finns fyra steg i Komyo ReikiDo®

Vi använder samma manualer i hela världen och dessa är utformade av Inamoto Sensei. Som lärare deltar jag också kontinuerligt på träffar och lärarträffar för att alltid vara uppdaterad och själv få en djupare andlig praktik genom Komyo ReikiDo® Då kan jag också förmedla aktuell kunskap om Reiki Ryoho som man presenterar.

初伝 ​Shoden

Steg 1 Komyo ReikiDo® du får aktiveringarna, delta i gruppReiki, eget läkande och läkande för andra. Vi går igenom Gokai principerna, deras ursprung och betydelse i Komyo ReikiReikiDo® samt Komyo ReikiDo® eget motto. Reikihistoria och min bakgrund. Vi övar på ett ge oss själva och andra Reiki Ryoho och förstå olika sensationer som indikerar obalanser eller balans.

中伝 Chuden

Steg 2 Komyo ReikiDo® Här får du lära dig 3 shirushi (symboler, mantran) som är typiska för den tradition som Usui Sensei kommer ifrån. De är inte densamma som de västliga mantran och symboler som används. Då vi genom Komyo ReikiDo® kommer närmare den japanska betydelsen och användningen av shirushi. Vi fördjupar oss i läkandet för sinnet och kroppen. Flertalet japanska tekniker för egen andlig praktik och att ge till andra både fysiskt och på distans.

奥伝 Okuden
Steg 3 ”mystery teachings” Komyo ReikiDo® är den egna vägen till upplysning och att uppleva mer harmoni, balans och glädje i livet. Hur du kommer dit och hur du hanterar din kunskap och visdom du får genom Reiki Ryoho. Här får du verktyg tillsammans med Shoden och Chuden för att alltid kunna bära med dig en förståelse för vad Reiki Ryoho är under resten av ditt liv. Som en personlig andlig praktik att leva i och dela med andra när du så vill. Fokuset till på att fördjupa din egen andliga praktik.

神秘伝 Shinpiden (Lärarnivå)
Lärarutbildning Komyo ReikiDo® för dig som känner att du vill lära ut metoden. Vi utbildar muntligt enligt gammal tradition från mun till mun och öga till öga. Du får lära dig hur du utbildar i alla 4 stegen samt göra Reiju enligt Komyo ReikiDo® där det inte finns någon som helst västlig inblandning i metoden. Komyo ReikiDo® bygger på de traditioner som Pure land (Jodo Shu  浄土宗) och buddhisterna praktiserat i tusentals år för att nå upplysning = Satori i livet.

Att avlägsna lidandet är att uppleva Satori och därför arbetar vi med en daglig praktisk för att läka oss själva och andra för att nå djupare nivåer av Satori. Vi kan uppleva det korta ögonblick och då ökar också vår förståelse och medvetenhet om oss själva och världen.

Shin Shin Kaizen (改善)  = Förbättra sinne och kropp

Komyo ReikiDo® om du gått Reiki tidigare kan du ha mindre uppehåll mellan de olika stegen. Annars rekommenderas att arbeta med en nivå i taget.

Aktuella kurser hittar du i min kalender vill du organisera på din ort så kontaktar du mig för information

OBSERVERA jag blandar aldrig de olika Reikimetoderna jag erbjuder. Varje metod har en egen historia, bakgrund till Japan och Usui Reiki Ryoho , Hayashi Sensei och är värdefulla på sitt eget sätt. Alla Reikimetoder jag valt att presentera är fantastiska och riktigt bra och framför allt har de en historia och beprövade traditioner.


Här har jag haft Reikisamtal med grundaren av Komyo ReikiDo® som är den Japanska Reikin. Jag kan varmt rekommendera att lyssna när han berättar mer om Reiki, vad det är och inte är. Finns även som podcast på Reikipodden samt spotify.