Jag heter Solkarina och är huvudlärare på Sinnligkunskap AB. Jag lärde mig Reiki Ryoho 1990 (Usui Shiki Reiki Ryoho) jag har dagligen praktiserat Reiki sedan dess. 1996 blev jag lärare i Reiki. Jag använder mig endast av de japanska Usui Reiki Ryoho metoderna idag och därför hittar du väldigt lite västlig Reiki på dessa sidor. Jag bor i Umeå men reser i hela Sverige och håller utbildningar. Klassisk japansk Reiki© utbildar jag även i på distans verbalt via telefon och ZOOM. Jag utbildar också i Komyo Reikido fysiskt på olika platser i Skandinavien.

Jag har gjort 100-tals Reikibehandlingar både fysiskt och på distans. Både jag och mina elever dokumenterar alla behandlingar vi gör som ingår i den sk ”friskvården och rehabiliteringen. Genom det har vi kunnat följa de framsteg människor som får Reiki upplever.

Jag har gått utbildningar i de västliga Reiki-metoderna som adopterat Reiki som namn men valt att inte använda mig av dem idag då jag anser att de inte har någon vidare kunskap i relation till den mer ”äkta” Reikin Ryoho som bär på livsvisdom och traditioner.

Reiki Ryoho är inte energimedicin eller traditionell medicin utan tillhör den andliga medicinen med ett holistiskt synsätt på människans utveckling. Därför är idag MediReiki® ett bra komplement till den konventionella och traditionella synsättet inom medicin.

Här kan du läsa mer om de utbildningar och certifikat jag har som jag använder i mina utbildningar

 • Jag är utbildade av Takata grenen Reikialliansen, Reiki 1 och 2 1990
 • Jikiden Reiki® steg 1 och 2 2019
 • Shihan/ Shinpinden lärare i Komyo ReikiDo© steg 1,2,3,4.
 • Shihan/ Shinpinden lärare / Gouikaden i Gendai Reiki Ho© steg 1,2,3,4.
 • Usui teate lärarkurs 2002 Japansk Reiju
 • Reikimaster/lärare i klassisk japansk Reiki© egen produktutveckling sedan 1997 steg 1,2 3 inklusive Japanska tekniker och Reiju från år 2002.
 • Lärare i MediReiki® ett svenskt varumärke för vård, omsorg, friskvård, och övriga samhället.

Jag har också gått de flesta västerländska Reikimetoder som finns på marknaden men valt att inte använda dem då jag inte tycker de relaterar till ursprung och traditioner.

Jag arbetar dagligen med Reiki både fysiskt, på distans och genom utbildningar och har gjort det sedan 1990. Jag har många böcker om Reiki, där jag delar erfarenehter. Jag håller regelbundet Reikiträffar för de elever som studerat och gått Reiki Ryoho för mig. Utan fortgående inspiration stagnerar de flesta Reikiutövare och Reikiträffarna hjälper mina elever att ständigt lära mer Reiki.

Förutom de fysiska kurserna har jag en Reikiportal med årsprogram och vidareutveckling av den klassiska japanska Reikin©

Du kan lyssna på Reikipodden här

Jag höll mina första utbildningar 1993 och utbildar både privat och i organisationer sedan dess. Jag har många års utbildning från Axelsson institut 1990 – 1993 fram till idag, då jag hela tiden vidareutbildar mig inom olika metoder och ämnen som är aktuella i samhället. Jag har arbetat ute på företag med Klassisk japansk Reiki, klassisk massage och energimassage under 1992-1993. Under 1999 utbildade jag åt Eductus för arbetsförmedlingens räkning deltidsanställda kvinnor. Jag har skrivit 23 böcker om nyandlighet, personligutveckling och Reiki.

Jag utbildar också dimensionella medium och meditationslärare och arbetar med flertalet kroppsterapier på solkarina.se

 • Qigong instruktör
 • End of life Doula
 • Motiverande samtal MI
 • MI – metodstöd
 • Sorg och förlusthantering med komplexa relationer och inre barnet
 • Jag är utbildad Sama-yoga lärare och meditationslärare.
 • Stresshantering med KBT
 • Trauma och PTSD
 • Mindfulness instruktör
 • Utbildad i flertalet kropps terapeutiska metoder
 • Wow kursen om våra 6 substanser.

Min Reikibakgrund och mina rotlärare hittar du här:

Du kan också läsa mer på detta blogginlägg

Mer om Solkarina

Referenser & Referenser

Reikitidningen heter Dimensionell kunskap och har svenskt utgivningsbevis.

Sinnligkunskap AB är ett företag inriktat på konsultverksamhet inom flera olika områden samt bokförlag med utgivning av tryckta böcker för hälsa, friskvård och personlig utveckling. Vi är ledande i branschen med mer än 34 års kunskap och erbjuder ett unikt koncept med böcker och utbildningar och produkter som du hittar i vår webbutik.

Innehar F-skatt och VatOrg.nr : 559006-6980