Esoterisk rådgivare

Mediumutbildning, änglamedium esoterisk rådgivare