Apollon och den svarta fågeln en historia från Indien, till Sverige med rötter i Grekland. Den berättar jag en annan gång.