Guden Zeus flög ned från Olympen och tog sig en människa att njuta av oavsett kön sägs det