Healingmeditation med ljusvarelser
2023-07-14
Tidningsreportage om Solkarina 1993
2023-07-16

Tidningsreportage med SolKarina 1994

Sinnlig Beröringsterapi

– Då, 1994 – Sinnlig beröring – 

Balanserar kroppen, återskapar harmoni och ger dig ett friskare liv

Här i Sverige är vi fortfarande lite skeptiska till alternativa behandlingar, vi behöver lära oss att öppna sinnena mer, att inte fördöma sådant vi egentligen inte vet så mycket om. I England och Tyskland samarbetar den traditionella och den alternativa vården med mycket gott resultat.

Beröringsterapi är en enkel teknik där man lär sig att bejaka och använda det positiva inom sig, därigenom bli medveten om sin kropp och sitt rörelsemönster. Utifrån sitt rörelsemönster ser man var i kroppen blockeringarna sitter. Tex värk i nacke och axlar – som många kvinnor har – innehåller ofta upplevda krav eller ilska över en situation. När man frigör kroppen från blockeringen får man mer energi och medvetenheten gör att man får kraft att förändra sin situation eller att inte ha så höga krav – om nu det var orsaken.

När vi rör oss fritt och avslappnat får kroppen den cirkulation som den behöver, vilket gör att vi slipper värk och ”bara det” gör att många provar på beröringsterapi med mycket gott resultat.

Tittar vi på vårt högteknologiska samhälle så er man att vi är så bra på att rationalisera att vi snart rationaliserat bort oss själva. Fler människor mår bara sämre och sämre. Vi måste lära oss att använda det positiva vi alla har inom oss. När vi börjar bry oss om oss själva, först då kan vi bry oss om andra. Samhället (som egentligen är vi själva) har nästan glömt bort att vi är människor som har känslor som måste få tillåtas att finnas. I dag är det knappt ”tillåtet” att vara ledsen på en begravning. Vi behöver bli sedda för den person vi egentligen är och bli uppskattade för det. Inte bli bedömd som den produktiva produkt samhället vill att vi ska vara. Någonstans längtar varje person nog efter att bara ”få vara”.

Därför behövs sådana här kurser, vi är så ovana vid att bry oss om oss själva att vi nästan glömt hur man gör. För att sedan utvecklas och gå vidare behöver man lite handledning och framför allt få träffa andra personer som förstår vad man pratar om.

Nu arrangeras kurser i personlighetsutveckling i södra Sverige med inriktning att lära oss att ta tillvara det positiva inom oss. Kursledare, SolKarina healer och massör från Fagersta. SolKarina har flera års erfarenhet bakom sig. Genom Body Harmony har hon funnit ett utmärkt sätt att tillgodose varje kursdeltagare en bra grund att bygga vidare på. Hennes professionella sätt att dela med sig av sina kunskaper har gjort henne till en väldigt efterfrågad kursledare, därför är det en glädje att ha kunnat boka in henne för tre kurser i höst.

Det har varit ett enormt intresse för kurserna och det är fler inbokade. Det stora intresset har gjort att det blivit fler weekendkurser, så nu finns det fler platser.

Comments are closed.