När andliga metoder blir en handelsvara
2023-07-26
Skillnad på universum och kosmos
2023-08-04

”uttdrag ur boken Reiki en holistisk medicin

Albert Einstein säger att materia och energi är i ständigt utbyte med varandra. Ki är energin och materian är vår kropp.

Reiki är inte energimedicin utan andlig medicin.

REI 靈 Himmel

Jag brukar säga att detta är ett tillstånd vi är i när vi på något sätt ställer oss utanför tid och rum. Jag kan känna det när jag står och ser ut över en fantastisk vy, förstås när jag ger mig själv Reiki, när jag känner en innerlig närvaro och tankar är tysta och känslor är tysta. En stillhet. När jag befinner mig i Rei kan jag på något sätt höra mig själv bättre, jag kan se mig själv i relation till det liv jag lever. Det blir som att ställa sig själv i ett högre perspektiv och studera sig själv utan att värdera eller tycka. Det är för mig andlighet. Jag kan under en liten stund känna mig i samklang med allt levande, jag känner och upplever att jag är nöjd bara.

KI 氣 Jord

Ki är den livsenergi som flödar i allt levande, genom människor, djur och växter. När livsenergin dör så dör vi. Inom olika traditioner kallas den lite olika. De som praktiserar fysisk yoga kallar det prana och de använder olika rörelser för att aktivera och väcka prana i kroppen eller dämpa den.

Man brukar säga att livsenergin följer våra tankar och känslor. Det är därför upprörda människor kan uttrycka så starka känslor för dit du riktar din Ki energi dit flödar den.  Oavsett om du tänker snälla eller arga tankar så flödar Ki dit för Ki värderar inte. Ki följer vår medvetenhet vilket innebär att det du tänker på där samlas Ki. Det är därför som Rei ger oss en paus då det är medveten närvaro att välja och förändra tankar och känslor. I stället för att sända mer Ki till dem och bara förstärka dem. Inom Yogan använder man mantran för att stilla tankarna eller förändra dem. Inom Reiki fokuserar vi mer på närvaro, andning och ljusmeditationer.

Det är viktigt att förstå att begreppet Reiki inte kommer från någon religion. Utan Reiki är ordet för att förklara förbundet mellan medveten närvaro och Ki-energi.

Vi är inte separerade och känslan av att vi är separerade infinner sig när vi upplever obalanser. Från varandra, från naturen, från kroppens naturliga funktion för vår kropp är en biologisk maskin, när vi är separerade från allt detta då är vi inte i Reiki. Ryoho betyder metoden vi använder för att läka oss med Reiki. Därför kan man säga att Reiki Ryoho är en metod för att skapa medveten närvaro och flöda Ki-energi.

Så om man då tänker sig att Reiki är den energi som omfattar allt det jag nyss beskrev så blir känslan när man får Reiki att man faktiskt gör en inkoppling till något större man får en känsla av ett större sammanhang. Det är den självdistans du kan uppleva när du får Reiki.

Det är inget man kan forska på och inget som kan förklaras utan det är känslan av sammanhang med varandra, med naturen, med livet.

Människan har genom tiderna behövt religioner därför att vi har tappat vad det innebär att vara människa. I lidandet har religionerna gett oss hopp och budskap samt visdomsvägar att gå för att läka. Religionerna ger fortfarande människor livslust och hopp runt om i världen. Många religioner innehåller också stor visdom men de religiösa tolkningarna har inte alltid denna visdom. Men religioner bär inte kunskap om vilka vi är utan ger oss bara former, mönster och förhållningsregler att leva efter.

Många som lär sig just Reiki kan vittna om att de upplever att de hittar den inre rösten och den inre rösten gör dem lugna, trygga och alerta det är i Rei de finner den.

Reiki Ryoho betyder metoden för att praktisera Reiki och har sina rötter tillbaka till Tokyo och Mikao Usui som fick insikt om hur han kunde använda Reiki år 1922. Han utvecklade då och praktiserade metoden fram till sin död 1926. Chujiro Hayashi var en elev till Mikao Usui och det är från från Chujiro Hayashi Reiki sedan spreds ut i världen bland annat till mina lärare.

Jag brukar beskriva Rei i Reiki som ett andligt tillstånd, en känsla av här och nu. När vi är i det tillståndet kan vår Ki flöda bättre genom kroppen och vi bara vet vad som är bäst för oss själva. Det är som att få en time-out från känslor och fladdrande tankar en stund. För våra tankar och känslor är bara information från den fysiska verkligheten.

Om du någonsin stått på ett berg och sett ut över ett gigantiskt landskap har du säkert fått en mäktig känsla. Det är Rei för det är som om vårt medvetande expanderar. Det är en euforisk känsla som genomströmmar oss och alla måbra hormoner flödar på en och samma gång.

Rei är därför en individuell upplevelse som när du upplever den får ett andligt uppvaknade av en större verklighet.

Vill du lära dig Reiki? läs mer om Reiki här

http://www.medireiki.se

http://www.solkarina.se

http://www.sannessens.se digital kursgård

Esoterisk rådgivare och dimensionellt mediumskap https://solkarina.se/produkt/esoteriskt-radgivare-och-dimensionellt-medium/

Reikikurser https://solkarina.se/produkt-kategori/reiki/

Instagram: http://www.instagram.com/solkarina.se

Facebook: http://www.facebook.com/Sinnligkunskap

Youtube: https://www.youtube.com/user/sinnligkunskap/videos

1 Comment

  1. […] Reiki som andlig medicin […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tre × 5 =