Autentisk Reiki Ryoho och MediReiki®

Text och blogg: Vad menas med att ljuset kommer från Norr?
2024-05-01
Podd: Avsnitt 226: Vad menas med ljuset kommer från norr
2024-05-03

Kvalitetssäkrad Reiki

Shin Shin Kaizen (改善)  = Förbättra sinne och kropp

Usui Shiki Reiki Ryoho är en andlig disciplin och läkande i sinne och kropp – När jag praktiserar Reiki lär jag mig att vara i flöde med min livsväg. Jag fokuserar på mina mål och får ett högre syfte väckt inom mig till mitt eget liv. Reiki ger dimensionella upplevelser till utövaren som gör att medvetandet expanderar i kunskap. En kunskap du lever och förmedlar. Det är den Reiki jag förmedlar till mina elever och praktiserar själv

Detta är Reiki Ryoho

Reiki som andlig medicin

Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho = förbättra sinne och kroppen genom Usui Reiki stil

靈 REI
氣 KI

MediReiki®

Komyo ReikiDo®

Gendai Reiki Ho®

MediReiki® assistent

Prenumerera och ta del av Sveriges största plattform med Reiki Ryoho

Jag vill börja med att tacka Solkarina för det jag fått lära mig i kursen. Det har varit otroligt givande och spännande! När jag gick Reiki kursen 1991 så fick jag inte alls lära mig på djupet och veta hur jag kan utveckla mig själv. Den här kursen som Solkarina har, hittade jag faktiskt genom hennes poddar som jag gärna lyssnar till. Efter att ha lyssnat på hennes olika poddar och kände att Solkarina med hennes kunskap och sitt sanna jag, så bestämde jag mig för att gå Reiki 1 igen och faktiskt få lära mig mer på djupet. Jag har lärt mig massor och känner att jag vill lära mig mer! Så jag har redan bestämt mig för att gå fortsättning 2 och 3 för att förstå och utvecklas mer. Att jobba steg för steg tillsammans med Solkarina som har en förmåga att berätta,förklara och bekräfta under utbildningens gång har känts fantastiskt! Det var just så som jag hoppades på att det skulle vara! Så tack till Solkarina och på återseende! Madeleine

Reiki Ryoho är en metod att nå ett fredligt inre sinne och en avslappnad kropp genom daglig praktik. Reiki är den upplevelse du har när du känner dig hel, glad, lycklig och nöjd. Vilket är ett högre andligt tillstånd som kommer genom daglig praktik av den japanska metoden. Det finns många olika Reikisorter i väst som adopterat namnet Reiki. Men dessa västerländska metoder är inte densamma som Usui Reiki Ryoho. På dessa sidor hittar du endast autentiska Reiki Ryoho metoder såsom de praktiseras i den andliga och läkande praktiken av Usui Shiki Reiki Ryoho.

Rei är den heliga upplevelsen av att vara en del av allting en känsla av att vara uppfylld därför säger vi också att den är helig. Jag förklar det gärna som en upplevelse att vara i totalt nu.

Ki är den vibration som flödar genom allt skapat och skapar balans. Vid oro, sjukdom, problem har vi obalanser. De kan vara både inom oss själva och i samhället runt oss.

Reiki Ryoho är en metod för att först och främst skapa balans i sinnet och sedan i kroppen. Tillsammans kan vi uppleva en känsla av närvaro, vara här och nu och uppleva välbehag. I Reikiutbildningarna får du lära dig att skilja på obalanser i kroppen och balans, som är detsamma som hälsa och ohälsa.

WHO definierar hälsa så här:  alla människor ska uppnå högsta möjliga hälsa, där hälsa definieras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte nödvändigtvis sjukdom.

Läs mer vad en elev säger

Reiki Ryoho har sitt ursprung från Japan och är en autentisk holistisk berörings-metod för hälsa och välbefinnande.

Reiki Ryoho är en djupt avslappnande metod för stressreducering och självkännedom. Här kan du genom beröring bli medveten om hur total avslappning känns och passivt lösa upp spänningar i kroppen. Den djupa avslappningen stärker kroppens självläkande förmåga. Beröring frigör också vårt ”må bra hormon” oxytocin som bl a höjer vår smärttröskel och ger en långvarig antistresseffekt.

Praktiken ges till andra liggande på en brits (påklädd) och nedbäddad med kudde och filt alternativt sittande på en stol.

Oftast ges Reiki Ryoho till andra både till fram och baksida på kroppen genom en mjuk fysisk beröring men vi som utövar Reiki gör egenReiki på oss själva varje dag. Genom att lägga händerna på kroppen eller att andas och visualisera närvaro och ljus göra en medveten praktik. Vi kan också välja att bara låta Reikikänslan flöda.

Reiki beskrivs av mottagare som en andlig upplevelse och är inte en energimetod.

Grundaren av Reiki Ryoho, Mikao Usui Sensei ( 1865-1926) menar att andlig insikt och visdom automatiskt ger en förbättrad hälsa. Reiki Ryoho är den globalt mest använda metoden i världen och praktiseras idag av miljoner människor. Reiki Ryoho är väldigt enkelt att lära sig, även barn kan med fördel lära sig praktisera Reiki Ryoho.

Den kallas ”hands on healing”. Du behöver inte göra något för att praktisera Reiki Ryoho utan får lära dig grundarna i en metod att ”bara vara” i avslappning.

Reiki Ryoho ger dig:

  • Eget läkande – du lär dig en metod att komma i kontakt med dig själv, balansera sinne och kropp, och med egen kraft påbörja ett eget läkande.
  • Andras läkande – du lär dig hur obalanser kan upplevas och hur du med Reikiflödet kan hjälpa andra att läka.
  • Andliga insikter och djupare förståelse för helheten – vem du är, vad din mening med livet är och en större känsla av kontakt med oneness djupgående undervisning för högre kunskap om dig själv och världen. Djupare praktik för självkännedom.

Jag har praktiserat Reiki Ryoho sedan 1990 och Reiki Ryoho är en muntlig tradition därför behöver du en erfaren lärare som hjälper dig att stegvis komma djupare och djupare in i kunskapen om Reiki Ryoho. Människor fastnar lätt i tankar, draman och yttre omständigheter. På samma sätt som du behöver läraren i skolan som lär dig mattematik, språk eller syslöjd behöver du också en lärare med erfarenhet som kan guida dig att använda Reiki i ditt dagliga liv.

Jag utbildar dagligen människor i Reiki Ryoho och håller kurser både fysiskt och på distans. Jag har skrivit 6 böcker om Reiki, hade tidigare Reikitidningen och har varit ordförande i 3 olika Reikiföreningar.

Jag erbjuder förutom utbildningar även vidareutveckling med Reiki Ryoho genom olika webbinarium och regelbundna Reikiträffar för att fördjupa den egna praktiken och självkännedomen med Reiki Ryoho.

Jag har utvecklat MediReiki® som är en metod för att praktisera Reiki i vård och omsorg samt övriga samhället. Läs mer här Det är MediReiki® assistenter som kan hjälpa och stödja dig i olika livssituationer där samhället inte har resurser de är en form av själavårdare.

MediReiki® kan du lära dig både fysiskt och på distans. Jag arbetar efter den japanska traditionen med muntlig utbildning.

Jag utbildar också i två autentiska japanska Reikimetoder Komyo Reiki do© och Gendai Reiki ho © erbjuds endast fysiskt. Är du västlig Reikimaster kan du gå dessa utbildningar individuellt hos mig i min lokal. I kalendern hittar du kurser i den autentiska Reikin i hela Sverige

Reiki naturligt helande och mjuk beröring

Är du intresserad av Reiki Ryoho rekommenderar jag att du läser min bok Reiki naturligt helande och mjuk beröring som du köper här det är en grundkursbok om klassisk japansk Reiki och finns även som ljudbok och att läsa på streamingtjänsterna.


Bloggartikeln utdrag ur boken Reiki holistisk medicin

Så säger elever:

Att gå Reiki 1 och 2 på online för Solkarina är det bästa jag har gjort! Kunskapen jag fått genom kurserna går överhuvudtaget inte att sätta ett pris på, den är fullständigt ovärderlig och är nu någonting av det viktigaste jag har. Tack Solkarina!

Lärare som Solkarina växer inte på träd, hon är verkligen en fantastisk lärare! För mig är bandet mellan min lärare och mig som elev någonting jag värderar högt och det upplever jag verkligen att Solkarina också gör. Det ligger något magiskt över att få ta del av en utbildning som bortsett från erfarenhet genomsyras av 33 års genuin kärlek till Reiki – och all den djupa kärlek hon känner till sin Reiki får hon också dig att känna till din Reiki. Jag hyser min djupaste respekt för henne som lärare, som person och för all den gedigna kunskap hon besitter <3

Det som gjorde starkast intryck på mig under kurserna var att Reiki är så otroligt mycket mer än att bara förmedla och ta emot Reikienergi. Det är allt det andra som finns bakom i kombination med att förmedla Reikienergi, som verkligen är Reiki! Kurserna fick mig att både förstå och känna detta sammanhang på ett djupt plan. Jag älskar min Reiki och jag skulle aldrig någonsin vilja vara utan den, inte ens för en minut! Jag hoppas på en resa till Umeå inom en snar framtid och fram till dess räknar jag ner dagarna till Reiki 3 i oktober! Stephanie

Comments are closed.