Reiki är mer än myspys
2022-01-19
När Reiki blev friskvård
2022-01-22

Boka behandling eller kurs i Umeå

Reiki Ryoho är en handpåläggande metod, beröring som blir mer och mer populär i världen desto fler som lär sig metoden. Reiki har funnits i Sverige sedan slutet av 80-talet. Det är en metod för att öka välbefinnandet på samma sätt som yoga, massage och meditation.

Reiki har sina traditioner från ”pure land buddismen” i Japan och inte rötter i Tibet som många felaktigt skriver. Reiki är den universiella livsenergin som omsluter och genomströmmar allt levande. Läs mer här Vi är lite slarviga i väst och kallar det bara Reiki och därför blir det ofta förvirrat och ihopblandat med olika metoder som inte är Reiki. Rätt termer för den ursprunliga Reiki Ryoho som grundaren arbetade med är därför Usui Shiki Ryoho.

När vi får Reiki så slappnar vi av och det ger en känsla av mer energi. Vilket förstås är en naturlig följd av djup avslappning. Stresshormoner släpper och istället är det måbra hormoner som tex oxytocin som aktiveras. En känsla av att vara tillfreds och närvarande infinner sig.

Det är därför vi påverkas både mentalt i våra tankar, det lugnar oss känslomässigt och emotionellt och det får då en påverkan i den fysiska kroppen. Vi etablerar en djupare kontakt med vårt inre, lär oss lyssna på inre signaler och upplever därför en starkare kontakt med oss själva och vårt högre medvetande.

Reiki har ingenting med mediala förmågor att göra som många påstår och riktig Reiki tar inte heller Reikiutövaren emot information från klientens erfarenheter. För det skulle vara som att ställa sig över sin klient och spela Gud. Det som händer är att när vi slappnar av expanderar vårt medvetande och vår energi och det kan man som utövare när man ger Reiki känna av. För att förstå vikten av att ge Reiki behöver utövaren lära sig hur balans upplevs och hur obalans upplevs. Det har inget med medialitet att göra utan rena sensationer i våra energifält. Många upplever att de blir medialt mer vakna och det stämmer för det är vad som händer när vi slappnar av och börjar lyssna in oss och omgivningen.

När du får Reiki fungerar Reikiutövarens händer som ekolod och kan uppfatta obalanser i kroppen, genom att hålla händerna på olika platser på kroppen där det är stagnerad energi så kan Reikiflödet öppna upp och balans skapas. Ofta innebär det en medvetenhet hos den som får Reiki, man får insikter om sig själv. Fysisk Reiki kan vara en kort session på 10 minuter eller en längre på 60 minuter. Beroende på behovet hos den som får Reiki. Man ska vara försiktig att ta emot vägledning från Reikiterapeuten då risken alltid finns att de lägger sina egna värderingar i den Reikibehandling du fått. Detta är en av grunderna när man lär sig Reiki att förstå hur man gör för att inte lägga in värderingar som kunden sedan lever och tror på.

Vad som ligger bakom att du är stressad, utmattad, bär på obearbetade känslor eller har problem i relationer det vet bara du själv. Det finns ingen Reikiterapeut i världen som kan se hela din verklighetsbild. Det är därför det kallas holistisk hälsa för holistisk hälsa innebär att du får verktyg – genom att få en Reikibehandling och sedan kommer insikter till dig från dig och inte från terapeuten.

Ibland går vi igenom prövningar i livet, cancer, skilsmässor, konkurser, arbetslöshet, dödsfall som kan vara oerhört emotionellt utmattande och då kan Reiki ge den extra kraften som du behöver för att klara dig igenom svåra perioder. Jag specialutbildar MediReiki® assistenter just för att på absolut bästa sätt kunna ge dig det stöd du behöver.

När människor kan börja se sig själva mer holistiskt utan att någon annan säger vad som är bra för dem då kan de också börja läka och många kan bota sig själva från lättare åkommor.

Vem kan lära sig eller få Reiki?

Vi kan vara ett och i relation till allting omkring oss, det vi äter, växter, djur, människor både stora och små kan lätt lära sig Reiki. Du behöver inte tro på något, komma från en speciell kultur eller ha en specifik livsåskådning för att Reiki ska fungera eller vara effektiv. Det gör Reiki både magisk och unik i sitt förhållningssätt. Det är enkelt att lära sig och man behöver inte tro för att det ska fungera.

Jag kom i kontakt med Reiki 1990 när jag haft en utmattning på 80-talet och behövde stanna upp i livet och se vem jag var och hur jag ville gå vidare. För mitt gamla sätt att leva hade inte varit lyckosamt. Reiki var nytt i Sverige då och jag tillhör de allra första som lärde mig Reiki. När jag får en Reikibehandling idag så berör den mig lika mycket nu som för 30 år sedan. Därför blir livet före och efter Reiki för alla som lär sig och alla kan lära sig. Jag utbildar idag främst på distans den klassiska japansk Reikin och då har du och jag kontakt i en månad ungefär med arbetsövningar, inloggning och en fantastisk facebookgrupp dit du blir inbjuden. Du kan också gå med i förbundet för klassisk japansk Reiki, vara med på Reikiträffar online för att hela tiden uppdatera dig och få feedback på ditt utövande.

Reiki används inte i vården i olika länder utomlands utan Reiki används av volontärgrupper som ger Reiki som eftervård eller i samband som stöd vid olika vårdinsatser. Det finns inga direkta sjukhus i världen som har Reiki som en del av den evidensbaserade vården. WHO godkänner Reiki och i Sverige är förstås Reiki godkänt tillsammans med många andra alternativa förebyggande behandlingsmetoder som är friskvård. Jag är själv utbildad inom medicinsk Reiki och har tagit många utbildningar i USA där man arbetar sida vid sida med vården men inte beställd av vården s a s. Under utbildningen till MediReiki® får du lära dig det du behöver i bemötande, samtal, stödprogram och allt som hör till att vara ett stöd i vård och omsorg med Reiki. Runt om i världen där man kan använda Reiki som stöd i vård och omsorg har man alltid utbildningsprogram för att inte den som gått en helgkurs utan förebyggande kunskaper ska kliva in och ge Reiki på ”fel sätt”. Så det krävs mer än vad svenska Reikiutövare tror för att etablera Reiki mer i samhället.

Vill du lära dig Reiki så rekommenderar jag min bok Reiki naturligt helande och mjuk beröring När du sedan känner dig redo kan du omgående boka det första samtalet med mig.

Har du gått Reiki för annan lärare och vill lära dig mer så är du välkommen att kontakta mig. Det är ganska vanligt idag att man fortsätter att lära Reiki och mer traditionell Reiki som jag förespråkar.

Här kan du läsa mer om Reiki i vården runt om i världen

Vi ses!

Solkarina

2 Comments