Nyfiken på det dimensionella mediumskapet?
2023-10-03
Referenser esoterisk rådgivare och dimensionell mediumutbildning oktober 2023
2023-10-09

Tredje öga sitter i höjd med hårfästet alltså inte mellan ögonbrynen. Om du knackar på pannan lite försiktigt så kan du känna var ditt tredje öga sitter. Det tredje ögat handlar om ditt dimensionella klarseende att kunna se i alla andra dimensioner som inte de fysiska ögonen kan se. Ditt högra öga ser i den yttre verkligheten du lever i och det vänstra ögat i den inre verkligheten och det tredje ögat i den dimensionella verkligheten. Det är därför man inte kan forska tex på den dimensionella verkligheten då den är ofantligt stor . När vi använder oss av tredje ögat så är det egentligen en synkronitet mellan alla våra tre ögon. Det tredje ögat kallas ibland själens öga därför att den kan se våra och andras erfarenheter genom tid och rum. Inom Veda och Yoga kallas det tredje ögat för Anja chakra och symboliseras av två kronblad som visar att när vi balanserar våra hjärnhalvor, höger och vänster då lägger vi inga värderingar i vår upplevelse och kan börja uppleva dimensionellt.

Anja chakra från den Vediska och Indiska filosofin med triangeln i mitten som symboliserar den himmelska energin som flödar ned, eter, space och luft = sådant som inte är manifesterat fysiskt.

När tredje ögat är aktiverat som det kan vara i energiarbete, jag kan uppleva det när jag gör behandlingar av alla slag. Då hörs ett swishande ljud mitt i huvudet. Tallkottkörteln som aktiverar vårt tredje öga sitter mitt i huvudet. Tredja ögat har därför ingenting med medialitet att göra.

Tallkottkörteln är liten mindre än en ärta och sitter mitt i huvudet.

Vi tar emot information genom våra kännande kroppar som finns runt oss som en aura. Beroende på vilken medvetenhet vi har så kan vi ta emot information från medvetandets 4 olika nivåer . Den dimensionella kunskapen där vi tar in information från de esoteriska (osynliga) världarna är därför avgörande för hur aktivt tredje öga vi har. Det tredje ögat tillhör mystikerna.

Tredje ögat blir därför en mottagare av information och har på samma sätt som vår aura många dimensioner som den består av. Det är därför som den avbildas som en grankotte där varje blad representerar en dimension. När vi tar emot information från olika dimensioner då behöver vi också ha en dimensionell förståelse för att kunna omvandra informationen genom tredje ögat till bilder, ord, intryck som vi kan förstå och tolka. Det är inte alltid det går att sätta ord på och då kan också informationen ge oss en aha upplevelse. Det är därför man ska träna sitt tredje öga själv genom självkännedom, dimensionell förståelse och att lära sig mer om den kunskap och de egenskaper varje dimension har.

Esoteriska utbildningen är den utbildning där vi går igenom de olika dimensionera för att öka den dimensionella förståelsen samt hur man sätter ord på tredje ögats och intryckens information. Nefertiti kosmisk healing® kurserna och Shamballas ljus kurserna är också lärande för att kommunicera vida tredje ögat. En väl utvecklad förmåga gör att du kan läsa i Akasha-biblioteket och hämta vilken information som helst.

Du kan därför inte enbart aktivera tredje ögat genom healing eller behandlingar. Du behöver arbeta med de tre ögonens kunskap över tid och öka din dimensionella självkännedom. Det kräver ofta övning och praktik och en lärare som kan hjälpa dig med övningar och energiförståelse. Nybörjare rekommenderar jag alltid den klassiska japanska Reikin jag arbetar med för i den får man en energimedvetenhet som du har stor nytta av när du vill aktivera tredje ögat. I den Reiki Ryoho jag arbetar med som har Japanska rötter aktiveras därför också medvetet det tredje ögat i Reikiaktiveringen. Men alla lärare i Reiki har inte den kunskapen då man använder blås, klapp, vägledda meditationer istället för den japanska traditionen.

I kosmisk omprogrammering energistädas tredje ögat då det ofta är ganska skräpigt och kladdigt hos människor.

När du tar emot intryck från den yttre världen och intryck från din egen inre värld då blandas det med din dimensionella kunskap och förståelse, tillsammans är det kunskap som förmedlas till dig genom ditt tredje öga. Jag använder mig av aktiverings-metoder i stort sett alla mina kurser och flera behandlingar för att synkronisera våra tre ögon.

Öppnar du upp för fort kan du få en stark reaktion i din fysiska kropp då du behöver integrera och få din fysiska kropp att känna sig säker och trygg med alla intryck och den dimensionella kunskapen. Du behöver arbeta över tid för att få synkronitet tredje ögat.

I alla religiösa traditioner finns det mystiker som bär på denna kunskap om hur du praktiserar och ser via tredje ögat med inre resor och meditation.

För att stimulera tredje ögat kan du också göra vägledda meditationer för att stimulera din fantasi och upplevelseförmåga. När du blundar kan du stimulera det tredje ögat.

Sammanfattningsvis: När du tar emot information i dina kännande kroppar går informationen upp till tredje ögat som sätter det i ett sammanhang genom dina tre ögon och den medvetenhet du har. Varje dimension innehåller information och kunskap. För att öka din medvetenhet behöver du få en större dimensionell förståelse, öka din självkännedom, läka sår och trauman som skapat beteende och mönster hos dig. Min erfarenhet är att framför allt att lära dig mer om olika dimensioners kunskap. Genom det tredje ögat vid hårfästet synkroniseras alla ögonen och ökar klarseende och därför kallas det också det allseende ögat.

Behandlingar för tredje ögat

Du kan träna dig att se med det tredje ögat. När jag var i Indien och satt i meditation i mörka rum under flera timmar. Kunde jag till slut se vad klockan /tiden var på min arm var fast jag satt i mörker och blundade. Det går att lära sig att se med ögonen slutna. Som barn brukade jag öva på detta när jag blundade så kunde jag ändå se stjärnhimlen ovanför mig när jag skulle sova. Vi behöver inte ha de fysiska ögonen öppna för att kunna se med dem. Vi kan se fast de är stängda eftersom vi lever i en energivärld. En bra aktivering av tredje ögat gör att du kan urskilja och se skillnad på olika varelser som kommer från olika dimensioner. Solkarina //

.

Lyssna när jag talar om tredje ögat på min podcast Solkarina Sinnligkunskap® och på min youtube-kanal om de kännande kropparna

.

På min youtube kanal

Mina poddar finns överallt där poddar finns

Spotify I Apple I Acast

Comments are closed.