Kvinnligt, manligt, feminint, maskulint, inre och yttre balans

UFO, UAP, andliga guider, demoner, ljusvarelser och personlig utveckling
2024-01-07
Healing-special med Solkarina
2024-01-14
Visa alla

Kvinnligt, manligt, feminint, maskulint, inre och yttre balans

Du kan lyssna till podden också

Spotify I Apple I Acast

Jag kommer att fortsätta min podd om den dimensionella kunskapen för att lära dig som lyssnar mer om esoterik och det jag funnit när jag utforskat de djupare andliga dimensionerna. Esoterisk betyder det som är dolt, för att vi människor ska hitta oss själva, finna oss själva och leva i harmoni med oss själva behöver vi förståelse för den yttre verkligheten, den inre verkligheten och den djupare andliga praktiken som är ett holistiskt förhållningssätt. Det innebär att de du behöver för att läka är unikt från vad andra behöver. Esoterik säger att det finns mer att se och uppleva av dig själv.

Du fastnar inte in någon speciell schanger eller dimension som är vanligt hos dem som uteslutande jagar spöken, gör utredningar i tunga energier eller endast pratar med de döda. Som dimensionellt medium kan du se och förstå de olika nyanserna som finns i det dolda och genom det också välja mer medvetet var du vill vara. Vi hjälper människor läka det yttre, det inre och vägleder dem genom den esoteriska kunskapen att våga kliva djupare in i det okända inom dem.

Du kan skicka in frågor till mig om olika saker du funderar över, det kan vara praktiska saker du läser och hör i det andliga Sverige. Men också om andra problem du lever med som du behöver få ett djupare andligt perspektiv på. Vad är det som inte fungerar i ditt liv eller vad vill du lära dig mer om och ha mer av. Skriv gärna till mig och berätta.

I dagen podd tänkte jag tala om det inre och yttre sökandet. Men också det djupare andliga sökandet som kan påbörjas när du har balans i det inre och yttre. Det är då du på allvar verkligen kan börja lära dig mer om vårt större kosmos och hur det egentligen fungerar.

Det inre sökandet pratar man ofta om som det kvinnliga och det yttre sökandet som det manliga det finns inget kvinnligt och manligt egentligen utan inre och yttre upplevelser.

För att förstå den djupare andliga aspekten brukar mina elever få under kurser och övningar vi gör. Vill du utforska det hos dig själv så rekommenderar jag varmt shamballas ljus och Reikikurser.

Tänk dig att du står på  ett berg och ser den mest fantastiska utsikt som finns eller känslan första gången du håller i ditt barnbarn, den där känslan när du äter något som är så gott så du nästa slutar andas och tappar andan, du ser något vackert i en rabatt. Att lära djupare på ett andligt plan handlar om att uppleva och själv förstå något mäktigt som du inte alltid kan sätta ord på. Det är en djupare andlig upplevelse som du kan få även när du förstår meningen med ditt eget liv.

Du kan sätta ord på och beskriva det du möter i ditt yttre liv, du kan sätta ord på med träning det som rör sig inom dig. Men det djupare andliga arbetet där du upplever dig själv det är den dimensionella kunskapen där behöver du ha lärare som gått vägen före dig.

Popcorn medium som dyker upp överallt och dopamin knarkare hör inte till den andliga kunskapen eftersom de enbart är i den yttre verkligheten och saknar övriga två. Med andra ord treenigheten är inte balans.

En person som har mycket i den yttre verkligheten stannar sällan upp och reflekterar. De går på och är ständigt i rörelse de fixar och ordnar. De är kvicka, gör massor av saker det är inte alls ovanligt att de rör sig mycket i sociala medier för att visa upp sig på olika sätt. De vill vara duktiga men tar sig inte tid att vila och vara. I själva verket är de rädda för att möta sig själv och de känslor de bär på inom sig. De reagerar ofta starkt på andra människors beteende och det blir viktigt för dem att synas, vara omtyckta, Dygnet är begränsat och de som är för mycket i den yttre verkligheten har ofta ingen balans mellan vila och aktivitet. Stressnivån är alltid på och pulsen alltid hög.

Den inre sidan som vi också kallar den kvinnliga ibland är vår reflekterande sida. En person som är för mycket i det inre är ofta en drömmare som aldrig kommer till skott eller får något klart oavsett hur stora eller små mål du har. Många högsensitiva och utbrända befinner sig här eftersom de varken har ork eller energi att observera den yttre världen,

Det kan vara en person med många visioner men ingen förmåga att förverkliga dem. Dessa båda sidor finns inom alla människor, överdrivs de åt något håll skapas en obalans. Både vår inre och yttre verklighet behöver vara i balans. Inom Reiki kallas det byosen.

Med sociala medier så ser jag att fler och fler människor söker bekräftelse i olika former genom sociala medier. De får dopamin kickar av att synas och få bekräftelser på sina filmer, bilder och framträdanden. Dopamin aktiverar hjärnans belöningssystem och jag kan se att de som går mina kurser och är beroende av sina dopamin kickar eller av att få yttre bekräftelser av andra hela tiden de påbörjar nästan aldrig sitt djupare andliga sökande. De allra flesta idag behöver vila i det inre då vi genom det samhälle vi lever i har ett yttre sökande hela tiden, bästa jobbet, bästa lägenheten, bästa partnern, bästa semestern.

Den dimensionella utbildningen till esoterisk rådgivare och den klassiska japanska Reikin hjälper människor med den inre och yttre balansen.

Men för det krävs också ett mod, mod att vara still, göra vissa övningar även om det känns känslomässigt. När man vågar möta sina egna känslor då kan man börja läka och det är sedan förutsättningar för att arbeta med de djupare andliga aspekterna och den existentiella meningen.

Om människor tappar gnistan i de andliga övningar de gör, inte planerar sin tid för andliga övningar, så innebär det att de inte lär över tid och inte heller processar sina kunskaper så de ska fungera i vardagen. Och då lär de sig inget egentligen utan blir mentalt pålästa. Det är en av anledningarna till att jag har ettåriga utbildningar för människor. För de som tappar gnistan, hoppar av, inte klarar av att integrera kunskap över tid, saknar tålamod, alltså lära och även lära mentalt, emotionellt och fysiskt för att få den fördjupade andliga kunskapen. De söker dopamin kickar – de lever med ett stort bekräftelsebehov och klarar inte av att gå på djupet för att lära. Tillhör du dem som tappar gnistan kan du vara säker på att du inte går den väg du är ämnad att gå på. För när man går den väg man är ämnad att gå på så tappas inga gnistor utan då hittar man kunskap och det skapar istället en passion att vilja lära mer.

För dimensionell kunskap handlar om att våga gå på djupet, Du har den yttre kunskapen det yttre livet du lever, du har den inre kunskapen det bara du känner till. Det ska vara en balans i ditt liv. Om du bär på obearbetade känslor så kommer de att sitta och skapa motstånd inom dig för det inre lärandet det är därför du tappar gnistan, inte når dina mål därför att det obearbetade inom dig kommer att leda dig på fel vägar. Du riskerar då att bli en dopamin knarkare som behöver feedback från omgivningen för att inte behöva känna efter hur det verkligen känns. Här ser jag att det idag dyker upp det jag kallar popcorn medium och vägledare som inte har gjort det inre och yttre arbetat för att skapa balans och påbörjat det andliga djupa arbetet med sig själva. Det är därför jag alltid rekommenderar att människor först och främst ska lära sig Reiki av mig för det hjälper till att skapa den inre och yttre balansen.

Mina esoteriska elever på utbildningen till dimensionellt medium får genom övningarna och metoden i sig som det är upplagt på möjlighet att lära för att förankra djup andlig kunskap i det yttre livet med alla relationer och människor man möter .I det inre livet inte känna känslomässiga begränsningar eller vara beroende av dopamin kickar. Övningarna är därför väl genomtänkte för att expandera medvetandet och förståelsen i en takt så man hinner integrera den inre och den yttre världen man lever i. Alltså relationen med omvärlden och de egna livsupplevelserna. När dessa är i balans så kan du börja det riktiga andliga lärandet, det är då du expanderar din medvetenhet, det är då du kan gå mystikerns väg.

Det finns så mycket att lära och förstå tex att

  • Energimedvetenhet är allting i livet eftersom allt är energi, då blir grunderna med lätt och tung energi viktig att förstå och hur du tolkar skillnaderna, hur du tolkar symboler, och framför allt hur du tolkar kontakt med andra guider och varelser i olika dimensioner, Hur de känns vilka du ska undvika och vilka du kan ha nytta av. Om du inte förstår skillnaden finns risken att man blir styrd av entiteter med låga vibrationer. För om du inte kan känna skillnaden utan anser att du måste rena olika saker tex då kan du inte skillnad på lätt och tung energi och då vet du inte heller om en guide du får kontakt med har en för låg vibration. Du tror på negativa energier och varelser för du inte förstå vibrationsskillnaden.

De som gått den esoteriska utbildningen lär sig redan efter steg 3 att skilja på vad som är vad på energinivå eftersom vi arbetar 3 helger med övningar för att förstå detta. Sen handlar det om att öva resten av livet och helgerna 4-6 blir därför den fördjupningen.

Seanser är att tala med döda och den energi som de som dött lämnat efter sig fast egentligen inte -utan mediumet tonar in på dina erfarenheter av en död person som finns i ditt medvetande och hur du ser och såg på den döda personen och vad ni hade gemensamt. Det är därför mormor mor från 1800 talet aldrig kommer för du har mest troligt ingen relation till din mormors mor och forntida släktingar. De du har en relation med är den information du kan få via en seans. Det är därför det ligger som steg 5 och att mina elever lära sig detta på en enda dag. För det är inte seanser som är det dimensionella mediumskapet. Utan en förståelse för den yttre balansen den inre balansen och hur de dyker djupare ned i livet mysterier som man kan göra genom meditation tex. Att hålla seanser är därför att hjälpa människor att läka och därför hör seanser och andra sidan till hjärtats nivå och inte till de djupare andliga aspekterna.

Du har helheten inom dig du är centrum i ditt kosmos när du ser det kan du också frigöra dig från känslomässiga bindningar och börja våga uppleva mer i livet. Du slipper dopamin kickar för att tillfredsställa ditt belöningssystem så du slipper känna dina känslor.

För mig är det viktigt att ge mina elever en hel kosmologi som de sedan själva kan utforska. Jag kan ge dig verktygen man jag kan inte säga vad som är rätt eller fel för dig. När du lärt dig att förstå vad energimedvetenhet är kommer du också att kunna utforska ditt eget kosmos, hantera dina känslor och tankar.

Du är hel inom dig

Tänk dig att du ska veckohandla. Du sitter vid ditt köksbord och skriver ned på en lista vad du ska handla och vad ni ska äta dag för dag i veckan. Det är din inre sida som funderar, tänker och planerar.

Sedan tar din yttre sida plånboken och sätter sig i bilen och kör till affären. Där plockar din yttre sida ned varorna som din inre sida har skrivit upp. Din yttre sida bär sedan hem matvarorna, för du behöver kanske kommunicera med någon på affären, kassörskan, bilister du möter när du kör hem med matvarorna osv du säger hej åt en granne på uppfarten, de är din yttre sidan med dina yttre relationer.

Din yttre och inre sida kommer alltid att resonera med varandra.

Du kanske blir arg på den du känner krängt dig -du kanske talar med personen och ni löser det eller så förblir det olöst men du behöver ändå förhålla dig till en yttre situation som väcker inre känslor.

Du kanske måste acceptera en person i det yttre att de har en viss personlighet som du inte kan påverka. För att hantera det behöver du ha balans i ditt inre annars kommer du att bli ledsen besviken känna dig kränkt eller jagad och missförstådd genom andras agerande. Du väljer faktiskt vem du vill beroende på hur du hanterar den yttre varligheten den inre verkligheten och den esoteriska djupare verkligheten. Den djupare esoteriska andliga verkligheten har ingenting med tarotkort, pendlare, trollbord, kristaller, spålinjer, att göra de hör till den yttre verkligheten.

Den inre och yttre balansen är viktig och det är ofta det jag samtalar med människor om på de vägledningar jag gör de upplever en obalans i det yttre och vi samtalar om hur de skapar balans i det inre.

Den som inte vill göra de övningar de får, den som inte klarar av att sitta och ge sig själv Reiki varje dag, tycker att människor stör deras verklighet varje dag fort tappar gnistan, saknar tålamod är de människorna har stora obalanser i livet

Det är därför andlig utveckling är något mycket djupare och större än att vara människa på jorden. Min ambition är att skapa balans i dessa tre hos människor jag möter, det är också den treenigheten min kosmologi vilar på

Inre, yttre och djupare andlig balans.

Allt gott

Solkarina Sinnligkunskap®

Esoterisk rådigivare

Comments are closed.