Nu är de första MediReiki®utövarna under utbildning

Äntligen startar MediReiki®
2022-02-02
Kan du skilja på skuldkänslor och skamkänslor?
2022-02-08
Visa alla

Nu är de första MediReiki®utövarna under utbildning

De har alla lärt sig grunderna i klassisk japansk Reiki och är nu redo att lära sig mer Reiki. Och inte bara det utan de får lära sig flera sätt att ge Reiki på, hur du skriver avtal med klienter, hur de kommunicerar på ett sätt så att vi skapar förändringsprat hos våra klienter, hur de bemöter och möter människor i kris och förstår hur kriser, sorger och förluster i livet påverkar oss. De finns där när du behöver stöd, en medmänniska med den skillnaden att som medmänniska är de skolade att se dig.

En MediReiki® utövare är en modern själavårdare och det är själavårdare MediReiki® utövaren trimmas i att bli.

Överallt på olika intuitioner i samhället finns det andaktsrum och små kapell. Där den gamla tidens själavårdare fanns för det djupare samtalet och närvaron. Dessa bygger på religiösa dogmer som kristendomen, islam och sånt olika religiösa grupper utövar. En diakon eller en präst står i det ”gamla omoderna” Sverige för själavården ( inte alltid men ofta). Vilket innebär att om du är i behov av stöd och hjälp så kan du till viss del få det genom diakoner eller präster i kyrkan. Det bygger på religiösa dogmer men en MediReiki® utövare som du anlitar står utanför det och har ett holistiskt förhållningssätt till människan. Inga religioner, inga politiska åsikter och inget ställningstagande tillsammans med dig.

Det är mycket olika saker och händelser i livet som behöver balanseras för att vi ska känna oss läkta och hela. En utövare av MediReiki® kan vara det.

Den nya tidens själavårdare kan förutom många olika beröringstekniker även ha en förståelse för hur de vägleder människor till djupare avslappning att kunna gå från gasen till bromsen de gånger livet på olika sätt kommer emellan. De förstår förändringspratet och är skolade i att både skriva avtal som kan hjälpa människor som behöver stöd under en längre tid men också vet hur viktigt bemötandet är. Samtalet, och det bemötande du får av en människa som ser dig, där du är och som kan ge dig MediReiki®. En person som kan följa dig under tid och ge dig stöd under en längre tid inte bara en Reikibehandling för rehabilitering eller avslappning. De kan följa dig under både kortare och längre tid för att du verkligen ska behålla lugn, känna tillit, och framför allt känna att du har ett stöd på ett sätt som vård och omsorg inte kan ge dig.

Det är en MediReiki® utövare. De är specialskolade under tre helger att finnas där och var ditt extra stödben i kriser och i livet. Vi arbetar inte som psykologer, läkare eller annan legitimerad personal. Nej vi finns där för den själavård som professionen inte ger dig, vi finns, lyssnar och ger dig MediReiki® och vi kan finnas med dig länge tills du känner dig stark och på benen igen.

Nästa kursstart är 1-2 oktober 2022. Förkunskaper är den klassiska japanska Reikin för att du ska ha fått rätt grundkunskaper i Reiki Ryoho.

Comments are closed.