Reiki, chakran och kundalini vad läker?

Lätt och tung energi eller negativ och positiv
2023-07-08
Varje ögonblick bär sin egen själ
2023-07-14

Är du intresserad att veta mer om Reiki kan jag rekommendera att du läser mer här Många tror att Reiki är kopplat till kundalini och baschakrat. Men Reiki har ingenting med varken baschakrat eller kundalinienergin att göra. Reiki är en andlig medvetenhet där Ki är den livsenergi – det ljus som strömmar igenom oss. Reiki är egentligen inte något du kan aktivera eller avaktivera eftersom livsenergin strömmar igenom oss hela tiden mer eller mindre. Mindre när vi inte ser och känner utan upplever olika problem, och mer när vi känner vi är där vi ska vara och livet fungerar bra.

Därför är i grund och botten en initiering inte Reiki utan den utbildning och förståelse du får för Reiki är – Reiki. Förståelsen är ofta väldigt olika då många inte känner till historia och grunder i Reiki. Man lär sig olika förhållningssätt till Reiki och det man då kallar healing och därför är det viktigt att förstå vad Reiki är. För om du inte fått insikt och förståelse för Reiki så finns alltid risken att du tappar bort dig i en massa förhållningssätt att tro som inte leder till läkning och balans utan mer förvirring.

Livsenergin är en ljus och medvetenhet som strömmar igenom oss. När det strömmar mycket och vi mår bra har vi bra flöde på ljusenergin. När vi mår dåligt då strömmar det mindre Ki – livsenergi eller ljus genom dig. När vi ger oss själva Reiki får vi automatiskt en tillströmning av livsenergi eller ljus.

En bra aktivering i Reiki där läraren är införstådd med detta gör att man får att starkare flöde av Reiki. Men när läraren inte förstår eller fått insikt om vad Reiki är så blandar man in chakran och kundalini i Reiki. Men Reiki har ingenting med varken chakran eller kundalini att göra. Därför har inte Reiki något med baschakrat eller kundalinienergin att göra.

Reiki är i grunden en metod för att läka sinnena och medvetandet för att sedan i nästa steg läka kroppen. Det är inget mirakel utan en medveten närvaro där vi börjar lyssna på oss själva, känna efter vilka känslor som berör oss, och det skapas en medvetenhet hos oss via våra tankar vi tänker. Därför är Reikiprinciperna också en viktig del att förhålla sig och börjar leva mer mentalt hälsosamt du kan lyssna på Reikiprinciperna här

Man kan därför säga att när du ger dig själv Reiki dagligen skapar du en högre medvetenhet inom dig eftersom du får en större närvaro. Du lär känna dig själv mycket bättre genom det inre lyssnandet du utför.

När någon säger att Reiki grundar sig i kundalinienergi så är det inte Reiki de praktiserar. Många kallar det Reiki men den andliga aspekten av Reiki finns inte närvarande eftersom man bygger sin Reikipraktik på chakrakunskap och på kundalinienergi. Jag trodde det själv en gång i tiden men idag vet jag bättre genom de japanska utbildningar jag tagit i Reiki Ryoho.

Chakrakunskap är en karta för att förstå vår utvecklingsprocess på jorden som människor. Du kan lyssna på en gammal inspelning jag gjort här där jag talar om chakran. Chakran är en karta för att förstå vilka grundbehov vi behöver aktivera för att kunna ta nästa steg i utvecklingen.

Vi behöver en grundtrygghet i livet där vi har tak överhuvudet, mat på bordet och ett arbete att gå till. När vi har en grundtrygghet är det också lättare att våga känna efter vad man känner. Det är därför vi efter att vi känner oss trygga och har en grundtrygghet också kan börja utforska våra känslor om de är balanserade eller obalanserad. När man känner sin egen känslovärld och kan hantera sina egna känslor i alla olika sammanhang så kan man också lättare förstå omgivningen och de intryck vi tar emot utifrån. På detta sätt kan vi lära oss mer om oss själva genom en utveckling vi genomgår för att nå helt självförverkligande. Chakrana kan hjälpa oss att mentalt förstå det mönstret.

Chakran har därför inget med Reiki att göra utan är en förklaringsmodell för du ska förstå din egen utvecklingsväg. Inom psykologin talar man om det som Maslows behovstrappa. Man kan rent praktiskt sätta våra behov i livet i en hiearki vad vi behöver som steg 1 sedan steg 2 och steg 3 osv.

Många som praktiserar Reiki blandar ihop chakran som hör till en mental självkännedom och är en karta för livsutveckling.

Men Reiki är Rei den upplevelse du har i livet som det inte går att sätta i något chakra, eller sätta ord på det är en djupare och större upplevelse och därför kallas den andlig. Ki är livsenergiflödet och ljuset som strömmar igenom oss. Utan ljus ingen förståelse och ingen insikt om något. Vi kan se i ett ljust rum men inte i ett mörkt. Så mörker representerar det okända inom oss, de sidor hos oss själva vi inte känner till. Det kallas också skuggsidan, det undermedvetna eller det omedvetna.

När vi praktiserar Reiki och fokuserar på chakran för mycket… så blir det en ytlig behandling som inte kommer att påverka kroppens energiflöden och den djupare andliga insikten som kan komma med att man låter Reiki flöda utan att kategorisera upplevelsen i chakran.

Reiki är därför varken chakran eller kundalinienergi använder du de perspektiven och kallar det Reiki så gör du faktiskt något annat än Reiki Ryoho. Du gör ofta en egen variant uppfunnen av dig själv och tolkad av dig själv och andlig kunskap och insikt ska tolkas hos utövaren inte hos Reikibehandlaren.

Mina elever får lära sig hur de följer flödet och övningarna som följer i utbildningen ska lära dem att lyssna in både Rei den djupare andliga insikten och Ki starta mer flöde och tillföra mer ljus i kroppen så de ser och blir mer medveten om sig själva. Min erfarenhet är att efter en grundkurs i Reiki så sker detta inom 1-5 månader och då med drastiska förändringar i välmående i vardagen.

I den japanska Reiki så använder vi oss av andning för att förstärka Reikiflödet, Reiju som är ett speciellt sätt att dra ned ljus i kroppen med samt närvaro det inre lyssnandet. Dessa tre gör att vi ökar genomströmningen av andliga insikter och livsenergi med hjälp av livsenergin så skapas balans genom att vi blir mer medvetna.

En del människor tror att svårigheter man gått igenom, orättvisor det kan vara mobbing, utanförskap eller dålig självkänsla bara försvinner av sig själv. Att man glömmer hemska upplevelser och plötsligt blir en ny människa. Det som händer är i själva verket att du börjar komma till en plats där det förflutna eller din livssituation inte längre påverkar dig. Du kan aldrig glömma det du varit med om men du kan lära dig att läka och då kan du tänka på olika erfarenheter du har men de berör dig inte längre känslomässigt.

Min erfarenhet av människor som lägger för stor vikt vid chakran, de ska vara stängda eller öppna, att chakran skulle innehålla viss kunskap de fokuserar mer på kartan än att finna vägen de behöver gå på. Det ger ingen läkning. De får inga andlig insikter genom att fokusera på kartan och tolkningar utan mer förvirrning.

Chakran har därför ingenting med läkningen inom Reiki att göra utan med hur du vågar möta dig själv genom att släppa taget om chakran och ditt förhållningssätt till dem.

Det arbetar jag med i den klassiska japanska Reikin och framför allt inom MediReiki® Skapa närvaro, flöde och medvetenhet.

Vill du lära dig Reiki eller känner att du kanske fått en annan bild av den Reiki du lärt? Då är du välkommen att kontakta mig och gå en grundkurs eller lära om Reiki. Du är sedan välkommen till mitt nätverk i Reiki där vi träffas regelbundet under året för att öva på andning, få Reiju booster och närvaro.

Comments are closed.