Inom dessa områden kan du få MediReiki®

Stödsamtal för dig om kan Reiki
2022-05-15
Har Medireiki®en plats i vården
2022-05-24

Utbilda dig i MediReiki® utövare eller till MediReiki® assistent

För vården, omsorgen, skolan och institutioner i samhället. Ett klassiskt sätt att använda Reiki Ryoho i det moderna samhället.

MediReiki® är en svensk tjänst du som gått klassisk japansk Reiki kan vidareutbilda dig inom. Du kan då efter kurstillfällena arbeta som MediReiki® assistent i vården, omsorgen, skolan eller vid institutioner i samhället.

Efter avslutad kurs kan du erbjuda människor MediReiki® en metod att arbeta med Reiki som är anpassad till det moderna samhället. MediReiki® assistenter arbetar inom vård, omsorg och skola.

MediReiki® är Reiki Ryoho och har en direkt avslappnande effekt i kroppen och balanserar oss i stress så känslan av välmående ökar.

Du kan som MediReiki® assistent vara ett stöd för människor i olika livssituationer som kan upplevas påfrestande och stressande. Du kan ge MediReiki® och genom det hjälpa dina kunder att möta olika saker i livet mer närvarande och medvetet. Effekten av avslappning och mänskligt stöd underlättar de prövningar dina kunder kan stå inför.

MediReiki® liknar mindfulness, medveten närvaro med den stora skillnaden att mindfulness kräver aktiva val för att slappna av, genom att fokusera på andning och närvaro i kroppen. Som MediReiki® assistent kan du med hjälp av din närvaro och beröring hjälpa dem att få samma positiva effekter som mindfulness forskningen idag visar. Med den skillnaden att dina kunder inte behöver ”göra” något själva. Du som MediReiki® assistent kan med din närvaro och Reiki Ryoho hjälpa kunderna att nå ett avslappnat tillstånd som stärker dem i uppgiften de har framför sig.

Dina kunder kan lättare hantera:

 • Oro i olika livssituationer
 • Stress, smärta och sömnproblem
 • Du finns närvarande när jobbiga känslor dyker upp.
 • Känna och uppleva stöd i olika livsprövningar.

MediReiki® har ett holistiskt synsätt där människan själv är i fokus. Det finns inga kontraindikationer.

Människor kan boka en MediReiki® assistent, när de känner de behöver hjälp i olika livssituationer där stressnivåerna stiger, oron ökar och det kan medföra både fysisk och psykisk smärta. Som MediReiki® assistent arbetar du förebyggande och uppbyggande. Du finns tex. där både före, under och efter vårdbesök eller operationer.

Många gånger i livet står människor inför situationer där de behöver ett extra stöd. En MediReiki® assistent kan då finnas på plats. När möjlighet finns är du fysiskt närvarande med kunden.

Exempel när de kan boka dig:

 • I mötet med vård och omsorg
 • Daglig verksamhet och personlig assistans
 • Före, under och efter en operation
 • Före under och efter förlossningen
 • Vid livets slut
 • När du gör en gynekologisk undersökning/sätter in spiral mm
 • Före, under och efter tandläkarbesök
 • Vid rehabilitering och habiliterings-insatser inom vården
 • Som friskvård och förebyggande

Som MediReiki® utövare kan du som arbetar inom vård och omsorg stötta och hjälpa dina vårdtagare och medarbetare:

 • Äldreomsorgen
 • Ute på vårdavdelningar
 • I hemtjänstens olika verksamheter
 • Vid funktionsvariationer
 • Arbetsterapeuter och fysioterapeuter
 • Som psykolog eller kurator närvara med MediReiki®
 • Barnmorskor
 • Leda volontärgrupper
 • Med spädbarn och barn

Som MediReiki® utövare eller assistent i skolan/barnomsorgen kan du:

 • Skapa balans och utrymme i klassrummet
 • Ge MediReiki® till personal vid behov
 • Sprida en större närvaro och lugn genom eget utövande
 • Om föräldrar tillåter: även ge MediReiki® till barnen

Inom socialtjänsten och ute i samhället kan du boka en MediReiki® assistent.

 • Före, under och efter rättegångar
 • Vid vittnesförhör och i fängelser
 • Vid olika utredningar för att vara närvarande och göra dig hörd
 • Inom socialttjänsten och vid viktiga beslut

DjurReiki

 • Ge djur i olika situationer i samband med veterinärbesök eller hembesök.

Alla MediReiki® utövare ger fysiska sessioner på 30–90 minuter för den som vill ha det därför bör du ha tillgång till att ta emot för MediReiki® sessioner hemma eller vid din klinik. De kan utföras både liggande och sittande på kunden. Antal sessioner baseras på individuella behov.

Om kursen:

Utbildningen sker under 3 helger via ZOOM. Undervisning och praktiska övningar mellan kurstillfällen samt en fördjupning i Japansk Reiki Ryoho. Varje kurstillfälle kostar 2500 kr.

Det finns tre block i MediReiki® för att gå ska du ha slutfört steg 1 och 2 i den klassiska japanska Reikin.

När du genomfört 3 godkända kurser i MediReiki® får du diplom.

Efter godkänd kurs gäller diplomet i två år. Detta för att det hela tiden ska finnas aktiva MediReiki® assistenter / utövare. Som MediReiki® utövare förväntas du också delta i uppdateringar som sker varje år i november via ZOOM. Du kan förnya ditt diplom vartannat år om du är aktiv utövare.

Du får också stå med på hemsidan som MediReiki® assistent i den stad du bor i med telefonnummer och epost-adress. Du kommer att bli rekommenderad när någon har ett behov.

Om du inte har företag så behöver du kunna fakturera via något av de företag som erbjuder den tjänsten. Annars ska du arbeta utan att ta betalt.

Har du företag är du fri att sätta de priser som du känner är förenligt med det uppdrag du fått eller den ort och de omkostnader du har.

Kurslitteratur finns inte ännu. Vissa föreläsningar kommer att spelas in och dessa har du tillgång till under de år du är aktiv som MediReiki® assistent eller utövare. När du förnyar ditt diplom aktiveras ytterligare tillgång till föreläsningar och uppdaterade nyheter. Det ligger på den digitala plattformen.

Alla inspelade föreläsningar från olika år kommer att finnas tillgängliga.

MediReiki® utövare, själavårdare, medmänniskor och assistenter i Sverige hittar du här

Du kan läsa mer om hela utbildningsprogrammet här

Grundare av metoden är Solkarina Sinnligkunskap® hon har arbetat med klassisk japansk Reiki sedan 1990 och är den mest välutbildade och erfarna Reikiutövaren i Sverige. Hon är också utbildad i Komyo Reiki do, Usui Shiki Ryoho, Gendai Reiki ho, Jikiden Reiki, medicinsk Reiki och Reiki på sjukhus. Solkarina är utbildad i KBT, motiverande samtal, trauma terapi, Sorg och förlusthantering, stresshantering, mindfulness, meditation och medveten närvaro. Hon har arbetat som kropps terapeut sedan slutet av 80-talet och skrivit mer än 20 böcker om Reiki Ryoho och andra ämnen.

Solkarina har utbildat människor i alternativa kompletterande metoder sedan 1993 och haft klinik sedan 1989.

Du är varmt välkommen att kontakta mig, Solkarina om du vill lära dig MediReiki® eller någon av de Reikimetoder jag praktiserar och lär ut. Kontakt formulär hittar du här

Så säger elever som gått utbildningen

Jag har fått nya verktyg och övningar under MediReiki® utbildningen som har gett mig en djupare insikt i MediReiki® och nycklar till att hålla medvetna samtal med mina klienter. Jag har fått ett mer professionellt holistiskt synsätt. 

MediReiki® sätter människan i fokus och jag känner mig trygg i att kunna göra det i mötet med mina klienter. 

Katarina  Gustafsson Reikilärare

Nu är jag klar med min Medireiki®assistentutbildning. Jag är så glad att jag gått denna utbildning. Dels har jag fått ut mycket av den som jag kan använda i mitt eget utövande av Medireiki® i mina telefonsessioner som ibland kan handla om smärtlindring, stressreducering eller stöd i den personliga utvecklingen. Jag kan se att våra övningar på samtalsteknik och bemötande av olika människor är mycket värdefullt som kan användas även i vardagen.

Vi har fått lära oss hur vi kan använda Medireiki® ute i samhället rent praktisk.

Det är ju ett mycket brett område som vi kan arbeta med allt ifrån att som medmänniska och Medireiki®utövare bistå med lugn och stöd vid vård i livets slutskeende både till den döende och dess   anhöriga. Till att arbeta med friskvård på ett företag för att förebygga ohälsa. Vi kan även följa med vid tandläkarbesök eller i samband med operation eller rättegång mm. Där vi kan fungera som stöd och förmedla lugn.

Ann-Sofi Wiik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fjorton − tre =