Shinto som livsåskådning (del 3)

Shinto i Japan idag (del 2)
2022-01-15
Reiki är mer än myspys
2022-01-19

För att sammanfatta något litet om detta stora ämne skulle jag slutligen vilja vidröra de stora punkterna som ofta nämns när man pratar om shinto.

Harmoni med världen runt omkring. Både människor och natur innefattas i den helhet som vi alla är en oseparerbar del av. Vi människor kan själva påverka vår egen energi och bidra till harmoni genom att vara tacksamma, visa vördnad och på så sätt närma oss kami för att utvecklas på ett djupare plan.

Ingen människa föds ond. Däremot kan vi råka ut för ”orena andar” och energier och hänge oss åt aktiviteter som är själviska eller rent utav skadliga för oss själva och andra. Det finns ceremonier för att avlägsna låga energier och hjälpa människor att hitta tillbaka till ett mer hållbart sätt att leva i harmoni med omvärlden och kami.

Du köper tidningen här

Text Solkarina Sinnligkunskap, Reikitidningen juni 2021

Comments are closed.