Solskens historier med barn och Reiki
2021-11-03
Tips när du kan ge Reiki
2021-11-03

När jag lärt mig Reiki kände jag på en gång att jag ville lära mig allt som gick om Reiki. Jag visste på en gång att jag ville bli lärare och lära ut Reiki. Fast jag egentligen inte hade så mycket kunskap om Reiki just då.

De elever som känner att de vill arbeta med Reiki ska skaffa sig så mycket erfarenheter som det bara går att få. Det innebär att man ska ge mycket Reiki till sig själv och andra. En del har för bråttom att börja ta betalt. Men glömmer att när man tar betalt så ställer det helt andra förväntningar på dig. Du ska veta, kunna svara på frågor och både guida och vägleda en annan människa vidare. Tar du betalt så utgår människor från att du kan det du gör perfekt. Mitt råd till mina elever är att inte ta betalt för de Reikibehandlingar de gör. Utan se varje behandling som en lärdom.

Alla människor som ger mycket Reiki till andra och sig själv kommer en dag till en punkt när man inte vill arbeta gratis längre. Då är du mogen för att starta upp och börja arbeta med Reiki etablerat och ta betalt på riktigt.

Erfarenheterna du får av att ge Reiki, vägleda människor är ovärderlig, därför ska du inte ha så bråttom att ta betalt för dina Reikibehandlingar. Många glömmer att det är en fantastisk betalning man får genom att man får ge Reiki.

När jag var ordförande i en svensk Reikiförening 2006 – 2009 blev Reiki godkänt som friskvårdsmetod. På årsmötet 2008 bestämdes också att man skulle arbeta vidare med tre kategorier av Reiki. Reiki på fritiden, friskvårdsReiki och medicinsk Reiki. Då motionen godkändes men inte genomfördes så startade jag ytterligare en Reikiorganisation 2011 för att börja strukturera upp kompetensen hos Reikiterapeuter. För mig är det en självklarhet att den som går till en Reikiterapeut och betalar för en Reikibehandling ska vara garanterad att få Reiki med kompetens. I många år har jag därför bett mina Reikielever att dokumentera alla Reikibehandlingar de gör för de vet aldrig när de får nytta av sin kunskap. I USA, Skottland, Australien och Brasilien bl a arbetar man med Reiki på sjukhusen eller hospice. För att det ska kunna bli verklighet i Sverige krävs svensk forskning och det är vad jag gärna sysslar med tillsammans med andra Reikivänner sedan 2006. Jag är därför en av pionjärerna för att aktivt arbeta med att kompetenshöja Reikiterapeuterna i Sverige som arbetar med Reiki på yrkesmässig basis. Ett arbete som antagligen kommer att pågå i många år framöver. Redan nu finns nya projekt som arbetar och samarbetar både nationellt och internationellt med Reiki. Så arbetet för att lyfta fram Reiki är ett ständigt pågående arbete för mig. Jag tycker verkligen att den som vill arbeta med Reiki yrkesmässigt också ska kunna göra detta och med stor kompetens inom området och erfarenhet. Det är en av anledningarna till att jag i mina nya Reikiprojekt kommer att arbeta vidare med Reikiforskningen. Jag tycker inte man ska blanda in änglar, tidigare liv och andra new age tekniker i Reiki som många gör. Det är filosofier som inte har med Reiki att göra.

Det är inte ovanligt i både USA, Skottland, Australien, Israel, Sydamerika att Reiki ges av frivilliggrupper som kommer till sjukhuset och gör det gratis. Det kanske är något att börja med i Sverige? Därför är jag både stolt och glad att vara en del av just de processerna. Jag tror verkligen det finns plats för alla sorters Reikiutövare.

Dokumentera därför alla Reikibehandlingar du gör för du vet aldrig när din erfarenhet kommer till användning. Lär dig sedan allt du kan om Reiki, ha inte bråttom låt åren gå och praktisera Reiki dagligen. Då kommer du att lyckas med din Reikipraktik. För den som vill starta eget rekommenderar jag att man går en starta eget-kurs så att man verkligen vet vad man ger sig in i. Under kurstiden får man göra en affärsplan. Det är ofta arbetsförmedlingen och andra nätverk i deras sällskap som håller i utbildningarna.

Ibland kommer det elever som vill lära sig Reiki för de omedelbart ska starta upp ett företag och sälja Reiki som tjänst. Det är inte så lätt att få dem att förstå att Reiki är mer av en livsstil än en metod. De vill tjäna pengar! Reiki är mycket mer än så.

Reiki kan lära dig att följa det kosmiska flödet, leva din livsuppgift och bli lycklig. Om det då är meningen att du ska ge Reikibehandlingar så kommer du att veta det. För att du ska lyckas med din Reikipraktik är det viktigt att du bygger upp den från grunden och har tydliga mål. När du har tydliga mål och en bild av hur du vill arbeta då är det bara att sätta igång och arbeta med Reiki. Kompetens och erfarenhet är nyckelord här.

Min allra första Reikipraktik hade jag i ett rum vi byggde till i garaget. Tyvärr är det 2021 få människor som verkligen kan leva på Reiki. Ofta räcker det inte med att ge bara behandlingar utan du behöver kunna lära ut Reiki också och kanske ha flera metoder att kombinera med. När jag får frågan av mina elever när de kan börja ta betalt så brukar jag säga så här: Ge så mycket gratis behandlingar tills du känner att du kräks när du tänker på att ge gratis Reiki. Då är du mogen att ta betalt och då vet du också hur du ska göra det och hur mycket du ska ta betalt. Reiki är ingen kassako som många tyvärr använder Reiki som. Innan du går och får Reiki av någon ska du fråga vilken erfarenhet de har av Reiki. Jag tycker inte man ska betala för Reiki till någon som inte gjort så många behandlingar och fortfarande behöver lära sig Reiki. Ska du betala för en Reikibehandling tycker jag personligen att personen ska ha gjort minst 50 dokumenterade behandlingar först. Helst ska de själva ha fått minst 20 Reikibehandlingar också.

Ett bra sätt att lära sig prata Reiki är att skriva Reiki. Mina Reiki 3 elever brukar få skriva om Reiki för att de ska reflektera över vad de egentligen vill uttrycka med sin Reiki. När vi tänker i huvudet så har vi allting så klart för oss men när vi öppnar munnen och talar är det inte lika självklart. Därför kan man genom att skriva om Reiki också hitta de egna formuleringarna för vad Reiki är. Mina lärarelever utbildar också under sin studietid minst en elev oftast är det en familjemedlem eller en vän.

Det är bra att byta behandlingar med andra som kan Reiki. För att hålla sig uppdaterad och veta både effekter av Reiki och hur Reiki känns. En elev till mig gick både Reiki 1 och 2 så som de flesta gör. Hon gick hos mig och fick Reikibehandlingar och var med på Reikiträffar. Efter ett halvår så startade hon företag och började erbjuda Reikibehandlingar. Hon fanns kvar i ungefär ett år sedan fick hon lägga ned. Hon var långt ifrån redo att ge Reiki yrkesmässigt till andra och kalla sig terapeut. Hon hade kanske gett tio Reikibehandlingar när hon startade företag och skulle arbeta professionellt. Som Reiki fungerar idag kan vem som helst i princip göra sitt eget Reikidiplom och kalla sig Reikiterapeut utan någon som helst erfarenhet. Jag kan bara tala för mig själv men ska jag betala mellan 500-1000 kr för en Reikibehandling då vill jag nog veta att jag garanterat får en Reikiterapeut med lite erfarenhet. Som inte svamlar en massa som vi säger i Norrland.

Jag har mer än en gång sett människor ”bli något” när de lärt sig Reiki och den känslan använder de sedan på människor de möter. De sätter sig själva på piedestal. Istället för att se att vi alla är lika och ingen är varken mer eller mindre värd. En Reikiterapeut och en lärare i Reiki har en viss makt över människor Som alla lärare och terapeuter har! Då tycker i alla fall jag att de ska kunna visa upp någon sorts erfarenhet och professionell hållning. Vi stoppar inte in vem som helst i en bank som sköter om våra pengar eller vem som helst utan utbildning i skolan för att lära våra barn. För mig är det en stor skillnad att arbeta yrkesmässigt eller på fritiden med Reiki. Det fina med Reiki är att det finns de som ger Reiki gratis. En av mina elever är pensionerad sjuksköterska som åker runt och ger Reiki gratis till den som vill ha. En annan elev tar betalt för den timme hon erbjuder Reiki.

Jag tror inte på konkurrens utan på att det finns Reikiutövare för alla människor. En del ger Reiki gratis och andra tar betalt. Det viktiga är att det sätt du delar din Reiki på känns rätt för dig och du inte dömer hur andra gör. Jag träffade en gång en blind man som var Reiki 3. Hans dröm var när han fick pension att åka till Afrika och lära dem Reiki och ge Reikibehandlingar. Jag hoppas verkligen han infriar den tanken.

Vill du träffa fler Reikiutövare kan du sätta upp en lapp på konsum eller se om det finns volontärgrupper i Reiki på din ort. Du kan själv göra jippodagar där du ber dina vänner och bekanta att bjuda in sina vänner och sedan håller du ett föredrag om Reiki, gör en meditation med dem. Sedan gör du lite prova på- behandlingar. Då får du lära dig att prata Reiki inför människor du inte känner men som ändå har förtroende för dig.

Många som jag skrev vill arbeta med Reiki men är inte beredd att kavla upp ärmarna och göra det jobb som krävs för att vi ska komma dit. Jag hoppas och ett av mina mål inför framtiden är att Reiki ska bli godkänd som metod av socialstyrelsen och ett naturligt inslag i vården, kanske genom volontärgrupper. Men då måste vi släppa taget om new age tekniker och filosofierna som inte hör till Reiki tror jag. Därför har vi startat MediReiki® förbundet för klassisk japansk Reiki dit är du välkommen som medlem.

Här hittar du beskrivning på Reiki Ryoho

Från min bok Reiki naturligt helande och mjuk beröring år 2013

Solkarina Sinnligkunskap®

Boka Reikikurs


Comments are closed.