Mitt första möte med Reiki 1990
2021-11-02
Så upplevs en Reikibehandling i klassisk japansk Reiki
2021-11-02

Här hittar du beskrivning på Reiki Ryoho

När jag träffar en ny elev som aldrig fått Reiki eller egentligen vet vad Reiki är brukar jag göra en sådan här liknelse: Tänk dig att du har ett smutsigt akvarium. Smutsen representerar oss människor med våra blockeringar, präglingar och mönster som vi lever i. Tänk dig att du sätter en vattenslang till akvariet och börjar låta rent vatten fylla akvariet. Vad händer? Med tiden kommer det gamla smutsiga vattnet att bytas ut mot ett rent och klart vatten. Detta är också vad som händer med din kropp om du ger dig själv Reiki dagligen.

Du skapar ett flöde precis som det klara vattnet i akvariet och inget gammalt stannar då kvar. Dina Reikihänder är detsamma som vattenslangen och akvariet detsamma som din kropp.

Därför ska du när du lär dig Reiki och ge dig själv Reiki dagligen, då höjer du dina vibrationer och skapar flöde inombords. Precis som akvariet som alltid har rent vatten när det alltid fylls på mer.

Reiki har sitt ursprung från Japan och den japanska buddhistiska kulturen. Men grunderna bygger på den kinesiska medicinen som säger att livsenergi Ki genomströmmar oss. En akupunktör sätter nålar för att balansera upp kroppens Ki och genast kan det mätas genom de kemiska processerna. Inom budosporten använder man Ki för att förstärka slag och sparkar genom att använda kraften i
Ki-energin. I qigong och tai chi så är syftet att lära sig att följa flödet av Ki-energi och använda det effektivt.

Rei betyder därför den ”dolda kraften” i Ki = livsenergin. När vi praktiserar Reiki gör vi det genom handpåläggning och på detta sätt aktiveras Ki-flödet hos oss själva och till personen vi ger Reiki till. Därför kallas också Reiki för ”Usuis handpåläggande helande metod”. För Usui är den som från början grundade Reiki i Japan i början på 1900-talet. Samma Reiki som vi arbetar med idag, även om formerna ser lite annorlunda ut.

När du lär dig Reiki använder du främst dina händer för att ge Reikienergi genom dem. När du utvecklar Reikiflödet kan du utveckla ett flöde av Reikienergi från varje cell i din kropp.

Reiki kom till väst genom Hawaio Takata på 50-talet. Eftersom Takata inte kunde säga att det var en japansk affärsman och buddhist som skapat Reiki, inte efter att Japanerna bombat Pearl Harbor, valde hon att göra om hela historien. Därför kan man i gamla Reikiböcker läsa mytologiska berättelser om hur Usui fick Reikin. En historia som Takata delvis hittat på, bl a att Usui var en kristen munk.

Jag känner stor respekt för Takata som lärde ut Reiki från sitt amerikanska perspektiv och samtidigt tog Reiki till väst. Takata behöll en muntlig tradition inom Reikin och all information överfördes till eleven genom muntlig undervisning.

När jag lärde mig Reiki 1990 då fanns inga skrivna manualer eller böcker. All information berättade läraren muntligt på plats.

Man vet idag att Takata hade kunskap om den japanska Reikin och flera av teknikerna, men hon valde att inte lära dem vidare i väst. Takata utbildade 22 Reikimastrar och tillsammans med dem och de Reikiutövare som finns kvar i Japan har Reikin spridit sig över hela världen och utövas idag, uppskattningsvis, av mer än en miljon människor. På detta sätt har också filosofier, åsikter och värderingar om vad Reiki är blandats, delats och förändrats. Det innebär att Reiki kan vara mycket mer idag än det var då. Det mest fantastiska är att Reiki utövas i alla världsdelar oberoende av religion eller livsåskådning. WHO har godkänt Reiki som ett bra komplement till den medicinska vården.

Om du frågar en Reikiutövare vad Reiki är kommer du att få lika många olika svar som det finns utövare. Reiki berör oss personligen och därför skapar vi ofta en egen relation med Reikiupplevelsen.

Det finns många olika metoder som lär utövaren att öka flödet av
Ki-energi genom kroppen, qi gong, yoga, kampsporter bl.a. Men ingen av metoderna är så enkla som Reiki. Händer på – ge Reiki – händerna av – sluta ge Reiki. De flesta metoder kräver övning och olika tekniker för att Ki-energin ska börja flöda.

Metoden som en Reikiterapeut använder är att denne lägger sina händer på olika positioner på kroppen och då startar de helande processerna upp och händerna blir varma och flödar energi. Fördelen är att en Reikiterapeut aldrig känner sig energidränerad utan alltid är fylld av energi efter en behandling, på samma sätt som klienten känner sig avslappnad och energifylld.

Reiki är en beröringsmetod där du samtidigt får energi. Med Reiki upplever man en stillhet, en sinnesnärvaro som gör att klienten också lyssnar på sig själv. I den djupa avslappningen, överföringen av
Ki-energi (livsenergi) och sinnesnärvaron startar de helande processer upp som är resultatet av en Reikibehandling.

Därför kan man säga att Reikihealing och Reiki är:

  • Helande
  • Beröring
  • Friskvård
  • Omvårdnad

Våra kroppar består av kemiska processer som aktiveras på olika sätt beroende på hur vi mår. Stresshormoner och må-bra-hormoner som kroppen frigör.

Varje lärare i Reiki arbetar i princip utifrån den filosofi eller livsåskådning de bär med sig personligen. Det kan därför löna sig att tala med olika lärare för att hitta den lärare som passar just dig och din livsfilosofi. Det är ganska vanligt att livsåskådningar och filosofier som står i direkt anknytning till vad Reikiutövaren tror om livet, meningen om hela vårt stora mysterium blir en del av det som utövaren kallar Reiki.

Från min bok Reiki naturligt helande och mjuk beröring år 2013

Solkarina Sinnligkunskap®

Boka Reikikurs


Comments are closed.