När Reiki inte är holistisk hälsa

Vem ska ta ansvar för ditt liv?
2022-10-09
Lyssna inåt att lyssna på sin egen visdom
2022-11-02

Myter om Reiki

Det är många som lär sig Reiki men när man ser på hur de beskriver sina behandlingar de ger andra och sig själv då förstår jag att det är inte Reiki de gör utan ett eget påhitt. Det som är intressant är att Reiki Ryoho har en tydlig kunskap om hur man läker vilket inte kommer att ske när man blandar in egna påhitt i Reiki. Då är det något annat man gör.

En healing som bygger på Reikins grunder är inte Reiki.

Ingen healingmetod är holistisk när man skapar den själv, då kommer den från det egna egot och viljan att vara mer än vad Reiki är. Kroppens självläkningssystem kan inte aktiveras när någon Reikihealer lägger in egna värderingar i healingen utan att följa Reikiflödet. Då har man inte förstått skillnaden på Rei och Ki. Det är vanligt jag ser det ofta. Många säger att det är stress reducerande men i nästa andetag tar de emot budskap som de förmedlar till klienten. När du tar emot budskap så kommer du att begränsa din klient till att forma sig efter din verklighet. Den enda som ska ta emot budskap är den som får Reiki själv. Det enda som är stress reducerande är om du får en insikt som gör att du själv kan förändra ditt liv till det bättre.

Man säger också att Reiki frigör oxytocin men faktum är för att oxytocin ska kunna frigöras behöver det vara en sådan specifik miljö som de allra flesta inte kan skapa i sitt healingrum. Oxytocin handlar om att nervceller aktiverar hormoner och för att det ska ske behöver miljön vara specifik och Reikiterapeuten så inkännande och inlyssnande vilket de flesta in är. I samma ögonblick som Reikiterapeuten börjar göra avläsningar på dig, ge dig information av något slag då har du förlorat den förmågan du kunde fått att få andliga insikter.

En bra Reikiterapeut får i lära sig vad sensationerna de upplever betyder, hur de skapar rätt miljö för oxytocin att flöda vilket de flesta inte kan. Då får du som köpt en Reikibehandling bara en stunds myspys men du kommer inte att expandera din självkännedom. Den begränsas genom att du inte får möjlighet att lyssna på din egen kropp vad den säger därför att Reikiterapeuten inte kan förstå sensationerna.

Du ska vara i kroppen inte utanför kroppen, bra Reiki hjälper dig att förena din själ, din fysiska kropp och din medvetenhet. Annars är risken stor att du bara hamnar i samma tillstånd som när du sover.

Läkning är något djupt och specifikt att hjälpa människor läka är inget du kan göra efter en helgkurs i Reiki. Det är ett mästerverk för att förstå byosen/sensationer i kroppen fullt ut, bilder, känslor och annat som kommer upp. Min erfarenhet är att det tar många år att lära sig lyssna respektfullt utan att göra tillägg. Och det gör också att många aldrig får insikt om Reiki Ryoho.

Speciellt inte när de ”gör tillägg” med egna metoder som de tror är bättre.

Byosen och lyssnandet är något som inte bara sker på bänken när du får en Reikibehandling, en Reikiterapeut och utövare kan leva Byosen i sitt vardagsliv, för det finns överallt.

Holistisk hälsa

Det kommer från ordet hol i grekiskan som säger att något är helt och inte delat. Ism betyder att det är ett trosystem. Hälsa är en definition som WHO sagt är en känsla av välbefinnande både socialt, fysiskt och psykiskt och handlar inte alltid om sjukdomar.

Ordet Holistisk hälsa används flitigt idag men ska vi använda holistisk hälsa fullt ut så som det faktiskt betyder. Då kan inte Reikiterapeuten vara den som ger budskap, läser av och kommer med förslag till en klient. Då behöver klienten själv komma till ro i en sådan trygg miljö att de kan lyssna på sig själva, det liv de lever och vad de behöver förändra i sina liv är bara något de själva vet. Det krävs mer än en enstaka Reikibehandling för att få de insikterna, det krävs att du litar på och överlämnar dig till Rei & Ki och förstår innebörden av orden. Ger dig själv daglig Reiki och då och då även får det förstås. Den holistiska hälsan innebär att du påverkar inte bara den fysiska kroppen utan även dina tankar, känslor, din sociala miljö, den kulturella miljön, rent själsligt att du mår bra och känner dig nöjd.

Eftersom du och jag är olika, kommer från olika bakgrund, olika fostran så kan jag aldrig någonsin säga vad du behöver. Men när jag lägger mina händer på dig och tillför Reiki får du andliga insikter som gör att du själv vet.

Därför är det en myt att du kan använda Reiki som grund i dina egna healingmetoder för det som då händer är att du inte använder Reiki utan försöker forma en medmänniskan in i din verklighet.

Det är inte holistisk hälsa och inte heller Reiki Ryoho.

Var därför uppmärksam på hur en Reikiutövare pratar till dig, vilken typ av upplevelse du får så det verkligen är ett djupare läkande från ohälsa till hälsa utan att de blandar in sina egna healingmetoder, och åsikter.

Det är en myt att du behöver göra det, för Reiki är perfekt som den är om du törs följa flödet när du ger det till andra.

Delta på Reikiträffar är viktigt för att växa med Reiki. Utan att delta på Reikiträffar får du ingen återkoppling, kan inte ställa dina frågor och får inte heller hjälp att leva Reiki. Reikiträffar är därför viktiga för att utveckla en bre Reikiutövare det är bra att tänka på när du ska välja lärare.

Solkarina Sinnligkunskap®

Boka rådgivning, vägledning, coaching, mentorsamtal

Instagram: http://www.instagram.com/solkarina.se

Facebook: http://www.facebook.com/Sinnligkunskap

Youtube: https://www.youtube.com/user/sinnligkunskap/videos

Boka Reikikurs & MediReiki.se

Boka vägledning beskriv ditt problem så kan jag rekommendera en tjänst

Vad är Reii Ryoho

Comments are closed.