Vecko-meditation och Reikiträff
2022-03-23
Fibromyalgi och MediReiki®
2022-03-24

Upplever du obehag, rädsla, oro eller till och med känner dig svimfärdig bara du tänker på att ta en gynekologisk cellprovtagning? Den obehagliga stunden där pulsen ökar och du kallsvettas och känner att du tappar kontrollen när barnmorskan frågar om du är redo för provtagning. Med darriga händer tar du av dig samtidigt som du ber om att du inte ska svimma. Du säger till barnmorskan att du är rädd, men att du ska försöka slappna av samtidigt som du känner att kroppen förbereder sig för ”fight-or-fligh” Egentligen gör det inte ont att ta ett cellprov och det går väldigt snabbt, men när man upplever alla dessa känslor blir kroppen hård och stel och provtagningen upplevs som smärtsamt.

Du ska veta att du inte är ensam om att uppleva dessa känslor.

Det är många kvinnor som går igenom detta varje gång de ska lämna cellprov. Vissa kvinnor till och med struntar i att komma till bokade besöket vilket leder till negativ påverkan på deras hälsa på sikt. Cellprovtagning är det enklaste sättet att upptäcka och förebygga livmoderhalscancer. Det är ett väldigt viktigt prov för att skydda sig mot cancer eftersom cellförändringarna kan enkelt tas bort innan de har utvecklats till cancer.

Önskar du att du i stället för dessa känslor skulle få hjälp av en metod att uppleva en känsla av total avslappning, välbehag och upplevelse att ha kontroll över situationen utan några kontraindikationer eller negativa påverkan? Låter det intressant? Då ska du läsa vidare.

Sjukvårdens viktigaste uppgift är att främja hälsa och hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Sjukvårdens arbete ska vara evidensbaserad viket innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor bland annat den bästa tillgängliga kunskapen, professionelles expertis samt berörda personers situation, erfarenhet och önskemål.  Därför ska beslut om åtgärd grunda sig på så bra och tillförlitligt resultat som möjligt. Evidens kommer från vetenskapliga studier om effekter av insatserna, men när det inte finns vetenskaplig kunskap om alla insatserna får man i vissa fall ta stöd av andra källor som påvisar nyttan av insatsen socialstyrelsen (2019).

Med detta i åtanke ska jag beskriva kort om vad MediReiki är och vad en MediReiki assistent gör.

Metoden heter MediReiki® och är ett holistiskt synsätt där hela människan är i fokus. MediReiki® har sina rötter i det japanska Reiki Ryoho och hjälper oss att hitta balans och välbefinnande i stressade situationer och därmed få en avslappnande effekt i kroppen. Reiki Ryoho är japansk avslappningsmetod som har använts många år i Sverige för personer med stress och ångest och är friskvårdsberättigad. Det är en metod för att först och främst skapa balans i sinnet och sedan i kroppen där Rei står för upplevelsen av att vara hel och vara del av allting och ki är den vibration som flödar genom allt och skapar balans. Vid oro, sjukdom och problem hamnar vi lätt i obalans och därför saknas känslan av total närvaro och upplevelsen av välbehag. Med fokus på hela människan hjälper MediReiki till att hitta lugnet i stressade situationer.

MediReiki® påminner om mindfulness utan att du som tar emot det behöver göra aktiva val för att slappna av. Det är MediReiki® assistenten som med hjälp av sin närvaro och mjuk beröring får dig att hitta ett sätt att slappna av samtidigt som du känner dig trygg inför det som väntar.

För mer information om gynekologisk cellprovtagning kan du läsa här

MediReiki® utövare och Reikilärare

Wazhma Hatami, Barnmorska , Huddinge

Telefon: +46739032229

Comments are closed.