Spontan läkning
2021-11-03
Läraren är viktig
2021-11-03

Solkarina Sinnligkunskap®

Idag kan man läsa att människor skriver att de ”håller på” med andlighet. Då brukar jag fråga om de är präster? För mig är andlighet det som vi människor är. En andlig disciplin är att dagligen öva på att bli mer och mer autentiska och genuina i vår andlighet. Reiki är metoden vi kan använda och därför är Reiki en andlig disciplin. Det var också så man använde Reiki i Japan. Man övade och övade tills man blev bra på det man ville lära sig.

Vårt samhälle erbjuder så mycket olika tekniker, metoder och övningar. För att du ska få rätt andlig disciplin ska du använda Reiki för att lösa dina problem.  När vi har ett problem är vi inte i flöde med kosmos och inte i Reikiflöde. Därför kan vi tillsätta Reiki för att börja skölja bort det som inte är klart och flödande i våra liv på samma sätt som vi sköljer smutsen ur akvariet. När vi uppnår Reikiflöde då kommer vi också att ha löst problemet vi hade. Ibland blir det inte löst så som vi skulle vilja eller så som vi tror det ska lösas. Håll därför lösningarna med Reiki öppna. Gör Reikisändare är bra för att lära sig att leva i fas med de egna målen och bli stark i intentionen.

Att leva min andlighet är att dagligen känna tillfredställelse med livet på jorden. Jag använder alltid Reiki för att lösa de problem som uppstår. Ibland behöver jag ge mig själv Reiki för att veta var jag ska hämta hjälp ute i samhället också.

Betänk att Reiki finns i allt levande i all rörelse i alla universum och är en intelligent kraft för balans och läkning. Vågar du överlämna dig och följa den vägen?

Upprepa och öva på det du vill bli bra på tills du når målet. Då kan du ta ett annat mål. Så har jag gjort. Jag har skickat Reiki till olika dimensioner, guider, färger, världar, träd och blommor för att lära känna deras vibration. Det har gett mig en dimensionell kunskap som är större än vad jag en gång trodde var möjligt. I 30 år har jag haft en disciplin att använda Reiki. Idag har jag en förståelse för hur livsenergin arbetar som är väldigt värdefull. Det är den jag kan förmedla till mina elever på mina utbildningar idag.

OBS! Inga alternativa eller komplementära metoder ska användas istället för traditionell vård, man ska inte experimentera med människor. Om du inte vet vad du gör så låt bli. Men – prata direkt  med problemet, det kan du alltid göra.

Här hittar du beskrivning på Reiki Ryoho

Solkarina Sinnligkunskap®

Boka Reikikurs


Comments are closed.