energiavläsning

2023-07-16

Dimensionell energiavläsning av Solkarina

När du känner obehag, obalans, livet inte fungerar som du vill har du mest troligt ett stopp i ditt energiflöde, vi kallar det blockeringar, präglingar, hinder. Dessa kan sitta både mentalt och känslosmässigt. Jag ger också tips och råd vad du kan göra för att förändra, omskapa eller frigöra dig från det som begränsar dig. När jag gör energiavläsningar använder jag mig av flera verktyg och faktorer för att se var du sitter fast. Det hjälper dig att sedan förstå dig själv bättre och komma vidare i ditt liv.