Grundkurs Reiki

Kursstart för steg 1 i Klassisk japansk Reiki online via ZOOM. Inga förkunskaper öppen för alla som vill lära sig den här Reikimetoden.

Vi kommer att ha 3 samtal där du får övningar och hjälp att se och förstå vad du upplevt under de övningar du gjort. Du får tillgång till min Reikigrupp på facebook samt inloggning till Reikisidan med artiklar för steg 1

Du behöver ha en kamera och mikrofon så du syns och hörs på dator, mobil eller smartphonen.

Följande datum är aktuella:

Start träff 1 oktober klockan 19.00 – ca 20:30

Träff 2 den 14 oktober klockan 19.00. 20.30

Träff 3 den 28 oktober klockan 19.00-20.30

Eget läkande och andras läkande

Pris 2500 kr

 • Holistisk medicin och läkande
 • Hur ger dig själv och andra Reiki samt förståelse för hur blockeringar utrycker sig
 • Reijo ho där du låter livsenergin leda dig till problemområden
 • Energianatomi och energimedvetenhet
 • Chakrabalansering för avslappning och närvaro.
 • Byosen, Hibiki och hur du upplever sensationer som indikerar flöde eller blockering.
 • Flera Japanska tekniker för intuitiv Reiki
 • Kunskap om de subtila energiflödena i kroppen, hur de agerar och uttrycker sig
 • Hur du praktiserar Reiki till barn, mat, växter och djur
 • Reiki värderingar och skapa andlig hälsa.
 • Hur du dokumenterar behandlingar du ger
 • Ursprung och historia
 • Reiki-meditationer MP3 ingår
 • Online får du dessutom en individuell utbildning utifrån vad du behöver och hur ditt liv ser ut.
 • Gå med i förbundet för klassisk japansk Reiki kostar 350 kr per år då kan du delta i Reikiträffar och få Reikitidningen
 • Delta i Reikinätverk på facebook samt årsprogram
 • Diplom som Reiki 1 utövare

Inför kursen behöver du boken Reiki naturligt helande och mjuk beröring som du köper här 

du bokar kursen genom att mejla namn, adress, telefon och epost till mig här