universum och universiell kunskap

2023-08-04

Skillnad på universum och kosmos

Hur viktiga är orden vi kommunicerar med för att vi ska förstå varandra på rätt sätt. I den här videon talar jag om skillnaderna på universum och kosmos. När du definierar saker och ting för vad de är så växer alltid verkligheten. Ett universum är en #sfär där all erfarenhet finns i sfären som delas. Två viktiga skillnader i hur vi uppfattar verkligheten.