2023-02-10

Meditation: Uppvaknandet till det inre ljuset

En affirmations meditation där du blir själsvän med din egen kropp. En ljusmeditation där du fokuserar på att tala direkt med kroppen och samtidigt lär dig att lyssna på kroppen. Dra fokuset från det yttre till det inre.
2023-02-10

Meditation: Tona in dig på din livsväg

En Sann Essens meditation för att tona in på din livsväg. Centrera dig själv inom dig själv och utgå från dig själv. Du är alltid på rätt plats där du är. Intoning att vara på rätt plats i livet
2023-02-10

Meditation: Skapa kontakt med Reikikällan

En Reikimeditation för att etablera starkare kontakt med Reikikällan, öka flödet av livsenergi i kroppen och sinnet.
2023-02-10

Meditation: Väck ljuset i ditt hjärta

Väck ljuset i ditt hjärta en meditation på ljus med Reikimetoden. Solkarina vägleder dig till en meditation med fokus på att flytta medvetandet från huvudet till hjärtat. Lyssna dagligen för att skapa en lätt känsla och vibration inom dig.