Reiki i Norrland

Varmt välkommen till Umeå på grundkurs i klassisk japansk Reiki.

Eget läkande och andras läkande

Pris 2500 kr

 • Holistisk medicin och läkande
 • Hur ger dig själv och andra Reiki samt förståelse för hur blockeringar utrycker sig
 • Reijo ho där du låter livsenergin leda dig till problemområden
 •  Energianatomi och energimedvetenhet
 • Chakrabalansering för avslappning och närvaro.
 • Byosen, Hibiki och hur du upplever sensationer som indikerar flöde eller blockering.
 • Flera Japanska tekniker för intuitiv Reiki
 • Kunskap om de subtila energiflödena i kroppen, hur de agerar och uttrycker sig
 • Hur du praktiserar Reiki till barn, mat, växter och djur
 • Reiki värderingar och skapa andlig hälsa.
 • Hur du dokumenterar behandlingar du ger
 • Ursprung och historia
 • Reiki-meditationer MP3 ingår
 • På distans får du dessutom en individuell utbildning utifrån vad du behöver och hur ditt liv ser ut.
 • GruppReiki ka ej erbjudas på distans endast online-träffar
 • Gå med i förbundet för klassisk japansk Reiki kostar 350 kr per år då kan du delta i Reikiträffar och få Reikitidningen
 • Delta i Reikinätverk på facebook samt årsprogram
 • Diplom som Reiki 1 utövare

 

2021-08-30

Lär dig klassisk japansk Reiki i Umeå

Varmt välkommen till Umeå på grundkurs i klassisk japansk Reiki. Pris 2500 kr Holistisk medicin och läkande Hur ger dig själv och andra Reiki samt förståelse […]