Andlig hälsa

Ett holistiskt synsätt på människan där det finns många faktorer till hälsa

2021-11-03

Stråla Reiki från ögonen

Reikienergin följer vår tanke och därför kan vi sända Reiki genom våra ögon. Det kan vi alltid göra även om vi sitter på en buss, tunnelbana eller går i en affär. När vi sänder Reiki genom ögonen så blir vi varma i hjärtat och då öppnas det. Om du sitter och ger Reiki på huvudpositionerna och känner att du skulle vilja ha en extra hand och lägga på ett knä kan du tänka dig att du sänder en stråle av ljus till det knä där du känner att du vill lägga din hand. Du kan hela tiden vara aktiv och sända, stråla Reiki genom dina ögon till människor samtidigt som du ger Reiki. Känn värmen flöda genom kroppen.
2021-11-02

Reiji ho en metod för att låta den andliga energin guida och leda

Reiji betyder att man låter Reikienergin guida till den plats på kroppen Reiki bäst behövs. Ho betyder metod för att göra det. Reiji ho är alltså en metod för att låta Reikienergin guida till det området där man behöver Reiki bäst. Många elever som ger Reiki efter positionerna upplever efter ett tag att de får lust att lägga händerna någon annanstans.  Då börjar man utöva Reiji ho. Eftersom Reiki prioritets läker så dras Reikienergin dit där den behövs som mest. Det är därför som man inte får effekt när man vill ge Reiki till en migrän därför att det kanske finns en magkatarr som är viktigare just nu. Att komma tillrätta med problem är som att skala en lök man får ta lager på lager och det är inte vi som bestämmer i vilken ordning det tas utan det handlar om samma väg tillbaka. Det är därför Reiki prioritets läker för vi drar Reiki dit den behövs som mest i kroppen, det kan då handla om vitala och livsavgörande organ t.ex. för överlevnad. Inte det vi själva tycker är viktigt.
2021-11-02

Förbered dig själv och rummet för att ge en Reikibehandling

Du kan tända ett ljus för att skapa en harmonisk stämning och även sätta på musik som din klient gillar. Att bara vara i tystnad under en behandling är också helt ok då vi i vardagen ofta störs av många yttre intryck. Tvätta dina händer så att de är rena. Byt till rena kläder. Vädra och städa miljön så att den är ren och dammfri. Ta av dig smycken så de inte skramlar eller du fastnar i klientens kläder. Om du är rökare är det oerhört viktigt att du har rena kläder, tvättade händer och helst inte rökt på någon timme. Du kan också ha en massageolja som du smörjer in händerna med. Rök inte innan du ska ge Reiki.
2021-11-02

Minnen aktiveras och frigörs

När du ger en helkroppsbehandling aktiveras cellminnen, erfarenheter som ligger i kroppens celler. Är dina händer tillräckligt närvarande och mjuka så kommer erfarenheter som finns lagrade att vakna till liv hos klienten. Det innebär att det fladdrar förbi minnen och erfarenheter. Klienten, eller du själv om du ger dig själv Reiki, börjar plötsligt minnas saker som ni inte tänkt på under lång tid. En duktig Reikiterapeut kan ibland få samma bilder och känslor som klienten när de ger Reiki. Även om det ibland känns smärtsamt att minnas är alla minnen som väcks också ett tillfälle att släppa taget om dem. Det är därför vi kan hjälpa och stötta klienter att hitta nya strategier för gamla problem som de har. Ibland räcker det med att bara ge Reiki för Reikienergin balanserar upp kroppen. Allt vi varit med om i livet, alla händelser, både de stora och små finns kvar inom oss som erfarenheter. Så småningom kommer dessa erfarenheter att bli de ögon från vilken vi ser och upplever världen.